Помощни статии
Как да управлявате бази данни при ASP.NET-хостинг
Коментирано от Включен 21 December 2016 16:16

В тази статия ще Ви покажем как можете да копирате, пресъздавате и управлявате по друг начин бази данни, ако ползвате споделен ASP.NET- (Windows-) хостинг. Стъпки за създаването на бази данни при този вид хостинг можете да намерите в следната статия: Как да създадем база данни при ASP.NET-хостинг http://my.icnhelpdesk.net/staff/Knowledgebase/Article/Edit/1040 Да оправя линка когато статията бъде ободрена за icn.bg/help. 
1. Влезте в клиентския си профил през icn.bg 

2. От менюто “Моите продукти” изберете “Споделен хостинг”, след което кликнете върху хостинг-плана (със зелено), в който ще създавате поддомейн. С бутона “Контролен панел” ще влезете в Plesk. 

3. Влезте в разделa "Databases" от лявото меню 

4. Виждате списък с вече създадените бази данни. За да копирате някоя, натиснете бутона ѝ "Copy". 

5. Чрез падащото меню "Destination database server" определяте къде да бъде направено копието. В долната снимка е оставен първоначалния избор – "localhost", тоест същия сървър и същия хостинг-акаунт 

6. Ако за "Destination database server" изберете "Other" можете да копирате базата данни към друг сървър. За целта трябва да въведете адреса му в полето "Host name or IP address" (като IP-адрес или домейн), и потребителя с паролата за достъп до целевия сървър ("Username" и "Password"). При избора "Destination database" можете да създадете нова база данни – в полето "Create database with name" въведете името; или да копирате данните във вече съществуваща база данни – въведето името ѝ в полето под "Copy to existing database" след като изберете опцията. 

Ако опцията "Create a full copy" е отблеязана, ще бъде копирана базата данни със структурата на таблиците си и тяхното съдържание. Ако опцията не е отбелязана, ще се копира само структурата на таблиците, но в тях няма да има данни. 

Когато сте готови, натиснете "OK", за да започне копирането. 

7. Има други начини да копирате база данни. Ако натиснете бутона "Export dump" можете да запазите базата данни като файл. 

8. В новоотворения прозорец изберете къде да бъде запаметен файла – кликнете върху директорията от дървото на директориите на хостинг-акаунта Ви. В полето "Dump file name" можете да редактирате името на архива, който правите. Опцията "Automatically download dump after creation" ще Ви позволи да свалите архива щом той бъде генериран без да има нужда влизате в хостинг-пространството. 

9. Когато архивът бъде създаден, можете да го свалите като кликнете на "download" в съобщението за успех 

10. За да внесете ("import") архив на база данни, натиснете бутона "Import dump

11. Ако искате да качите файла, изберете опция "Upload", след което изберете файла от компютъра си чрез бутона "Choose file". Ако файлът се намира в хостинг-просранството вИ, изберете "Import", след което – файла. 

Ако отметката "Recreate database" e избрана и ако вече съществува база данни със същото име като това на базата данни, която внасяте, наличната база данни ще бъде изтрита, за да дойде на нейно място онази, която внасяте. Ако отметката не е сложена, информацията от внасяната база данни ще бъде слята с информацията на наличната база данни. Когато сте готови, натиснете "ОК", за да започне внасянето. 

12. Ще видите съобщение, че внасянето е успешно – "The dump of име-на-базата-данни was imported.". За да упрвалявате структурата и данните на базата данни можете да ползвате инструмента "phpMyAdmin". 

13. С бутона "Remove database" можете да изтриете база данни. Ще бъдете попитани за потвърждение преди изтриването.  


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.