RSS Feed
Помощни статии : Терминология
SSL [https://www.icn.bg/bg/geotrust-rapidssl.html] - съкращение от SECURE SOCKETS LAYER, е криптографски протокол за връзка клиент-сървър, използван за пренасяне на информация в интернет. WEB сайтове които работят с такъв протокол обикновено имат префикс...
В тази статия ще ви запознаем какво е CSR и какво е неговото предназначение. CSR е съкращение от CERTIFICATE SIGNING REQUEST и представлява криптиран текст, който съдържа информация като име на организацията, домейн име, град, държава, имейл и други адм...
В тази статия ще Ви запознаем с терминът CHILD NAME сървър, какво представлява и къде се използва. Други често срещани термини, които имат същото значение като CHILD NAME сървър са DNS сървър и GLUE запис. Тази опция ви позволява да създадете нов NA...
Прокси сървърът работи като посредник между вашия компютър и интернет. Примери за какво може да се използва прокси сървър: * Анонимен достъп до дадена услуга, файл, уеб страница или друг ресурс в интернет * Ускоряване на достъпа до ресурси чрез и...
В тази статия ще се запознаете с процедурата по ИЗЧИСТВАНЕТО НА КЕШИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ от браузърите MOZILLA FIREFOX и GOOGLE CHROME, за да преглеждате актуалната информация на вашия уеб сайт. Първо ще разгледаме браузъра MOZILLA FIREFOX, като съществува...
В тази статия ще Ви запознаем с един любопитен термин и съвременен начин за изграждане на инфраструктури. КАКВО Е IMMUTABLE INFRASTRUCTURE? Immutable infrastructure (неизменима инфраструктура) e стак, виртуална машина или контейнер, които се изграждат в...
SAN e архитектура, при която устройствата за съхранение на данни (дискове) се намират в специални устройства и са свързани със сървърите/компютрите чрез високоскоростна мрежова връзка. Самите сървъри/компютри ползват дисковете все едно са локални. Това ...