RSS Feed
Помощни статии : Docker Hosting
В тази статия ще Ви запознаем с един любопитен термин и съвременен начин за изграждане на инфраструктури. КАКВО Е IMMUTABLE INFRASTRUCTURE? Immutable infrastructure (неизменима инфраструктура) e стак, виртуална машина или контейнер, които се изграждат в...
Kubernetes е платформа с отворен код за управление на клъстери, служеща за разполагане, скалиране и поддръжка на приложения, работещи в КОНТЕЙНЕРИ. Новият продукт на Google отговаря за разпределянето на работата между различните възли на клъстера и акти...
DOCKER е платформа с отворен код изградена на базата на КОНТЕЙНЕР технологията, която ви позволява да изграждате, доставяте и стартирате разнообразни приложения отделяйки ги от инфраструктурата. В същността си, платформата ви дава възможност да стартирате...
Kubernetes е разработен от Google за управление на множество КОНТЕЙНЕРИ, но вместо да се държи всеки контейнер поотделно, разпределяйки го по възли от клъстера, Kubernetes логически групира контейнерите в _POD_-ове. Ако вземем за пример едно приложение, с...
_REPLICATION CONTROLLER_-ите са една от основните единици на Kubernetes, която използваме при разполагане на една или повече инстанции на нашето приложение на Kubernetes клъстера. Всеки _REPLICATION CONTROLLER_ има зададено желано състояние. При засичане ...
_LABELS_ са _key/value_ двойка, която се добавя към Kubernetes обекти (например _POD_-ове, но не само). Те се използват за разделяне, идентифициране и групиране на раличните обекти. _LABELS_ могат да се задават при създаването на един обект, или да се доб...
_SERVICES_ представляват примитивни Load Balancer-и, осигуряващи достъпност до _POD_-овете, стартирани от _REPLICATION CONTROLLER_-ите, без да е нужно да използваме IP адреса на определен _POD_ (тъй като те се сменят при пресъздаването на Pod). Това става...
В тази статия ще ви запознаем с Union File System и нейната структура. UNION FILE SYSTEM (UNIONFS) е файлова система, която позволява на файлове и директории от различни файлови системи (познати като "СЛОЕВЕ") да се покриват. По този начин те образуват ...
КОЛКО СТРУВА DOCKER ХОСТИНГА? Услугата в момента е в бета, поради което е напълно безплатна. Услугата се предоставя за 3 месеца напълно безплатно и ще остане безплатна докато продължава да бъде в бета версия. Всеки клиент участвал в бетата (качил поне е...