RSS Feed
Помощни статии : cMailPro
В това ръководство ще Ви запознаем подробно с настройките, които трябва да направите във Вашият Android, за да си настройте пощенски клиент с Premium акаунт, използващ cMailPro. СТЪПКА 1: Добавяме нов акаунт в мейл клиента си, като използваме адреса на ...
В това ръководство ще Ви запознаем подробно с настройките, които трябва да направите във Вашият iPhone, за да си настройте пощенския клиент за потребителски акаунт с Premium услуга. СТЪПКА 1: Избираме "Exchange": СТЪПКА 2: Въвеждаме адресът, паролата ...
_За тази статия ще използваме примерен потребител със следната информация:_ _* CmailPro акаунт - ivan@moiafirma.bg (като moiafirma.bg e домейн името, тук ще стой името на Вашия сайт)_ _* Сървър, на който се намира хостинг услугата - sky_ CalDAV е ин...
В тази статия ще Ви запознаем как да настройте своя Outlook 2013, така, че да работи с Premium услугата CMAILPRO на ICN.BG _За тази статия ще използваме примерен потребител със следната информация:_ _* CmailPro акаунт - ivan@moiafirma.bg (като moiafir...
В тази статия ще Ви запознаем как да настройте своя Outlook 2007, така, че да работи с Premium услугата CMAILPRO на ICN.BG _За тази статия ще използваме примерен потребител със следната информация:_ _* CmailPro акаунт - ivan@moiafirma.bg (като moiafir...
_За тази статия ще използваме примерен потребител със следната информация:_ _* cMailPro акаунт - ivan@moiafirma.bg (като moiafirma.bg e домейн името - тук ще стой името на Вашия сайт)_ _* Сървър, на който се намира хостинг услугата - sky_ CalDAV е и...
За да настройте своите Apple Messages за работа с Jabber изпълнете следните стъпки: Стъпка 1: Отидете на System Preference Стъпка 2: Изберете Internet Accounts Стъпка 3: От меню Add Other Account... изберете с радио бутон "Add a Messages account" и ...
Следвайки следните стъпки може да настройте CardDAV на своя Mac за cMail Pro услугата на ICN.Bg. CardDav е протокол, посредством който достъпвате и управлявате вашите контакти на множество устройства посредством синхронизация със сървъра. Стъпка 1: Отид...
В тази статия ще покажем как се конфигурира Exchange ActiveSync акаунт към приложение MS Office Outlook 2013, което е инсталирано заедно с офис пакет MS Office 2013. За демонстрация ще използваме следните данни: Мейлсървър: mx01.cmailpro.net Име: Ив...
В тази статия ще Ви покажем как да споделите пощенска кутия в cMail Pro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител IVAN@MOIAFIRMA.BG да сподели пощенска кутия SENT с потребител DIMITAR@MOIAFIRMA.BG. I. Споделяне на пощенска кутия от потре...
В тази статия ще Ви покажем как да споделите календар в cMail Pro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител IVAN@MOIAFIRMA.BG да сподели календара Sales с потребител DIMITAR@MOIAFIRMA.BG. I. Споделяне на ресурс от потребител ivan@moiafir...
В тази статия ще Ви покажем как да споделите контакти в cMail Pro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител IVAN@MOIAFIRMA.BG да сподели контакти Friends с потребител DIMITAR@MOIAFIRMA.BG. I. Споделяне на контакти от потребител IVAN@MOIA...
В тази статия ще Ви покажем как да споделите директория в cMail Pro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител IVAN@MOIAFIRMA.BG да сподели директория Projects с потребител DIMITAR@MOIAFIRMA.BG. I. Споделяне на директория от потребител IV...
В тази статия ще ви запознаем с раздел REMOTE POP, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. REMOTE POP или RPOP е функция на CMAILPRO, която ви дава възможност да използвате една пощенска кутия, в която да ...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента XMPP HISTORY, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. Използвайте менюто XMPP history, за да изтеглите всички съобщения, които са разменяни между акаунт от вашия...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента XMPP ROSTER, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. Чрез този инструмент можете бързо да добавите всички желани контакти към списъка с контакти за IM (бързи/незаб...
В тази статия ще Ви запознаем с инструмента DNS SETUP, който можете да намерите в контролния панел към специализираната e-mail услуга CMAILPRO. MX(Mail Exchanger) записът служи, за да упомене кой мейл сървър ще приема съобщенията за дадения домейн. ПР...
Имейл верификацията помага за борбата с получаването на спам съобщения. Ползите от активирането на въпросните инструменти: - SPF (SENDER POLICY FRAMEWORK) - позволява определянето на сървъри и IP адреси, на които е разрешено да изпраща имейли от вашия...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента GROUPS, който позволява набор от хора да получават имейл съобщения, като използват единичен имейл адрес (например support@mycompany.com). В менюто GROUPS имате възможността да създавате различни групи, в които...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента CONTACTS, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. През този инструмент можете да видите вашия съществуващ списък с контакти и да го управлявате. В дясно на екр...
В тази статия ще ви запознаем с инструмент AUTORESPONDER MANAGER, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. Посредством този инструмент Вие можете да изпращате автоматичен отговор към всеки, който Ви пише, ког...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента DOMAIN SETTINGS, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. С помощта на този инструмент можете да зададете генерални настройки към вашия домейн. От тук можете да о...
В тази статия ще ви запознаем с раздел MAILING LISTS, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. С помощта на инструмента „Mailing lists" можете много лесно да изпращате съобщения до голяма група от хора. Maili...
В тази статия ще Ви запознаем с инструмента ACCOUNTS, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. Използвайте тази функционалност, за да можете лесно да създавате и управлявате Вашите акаунти. След като влез...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента ACCOUNT STATUS MONITOR, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. Функцията Account status monitor ще Ви помогне да разберете кой акаунт от Вашия профил е на линия...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента DEFAULT ADDRESS (CATCH-ALL ADDRESS), който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. DEFAULT ADDRESS (Catch-all address) е инструмент, чрез който се контролират действия...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента EMAIL RULES AND FILTERS, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. По подразбиране всеки имейл, който вие получавате, независимо от неговия изпращач, се запазва в ...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента FORWARDERS, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. Използвайте този инструмент, за да настроите пренасочването на входяща поща към друг имейл адрес. Можете да...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента EXPORT/RESTORE CONFIGURATION, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. Инстурментът Export/Restore configuration се използва за сваляне и качване на настройките на ...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента CALL REGISTER (Регистър на обажданията), който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. CALL REGISTER се използва за получаване на информация и статистика на изходящите...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента EXTENSIONS (ВЪТРЕШНИ НОМЕРА), който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. EXTENSIONS опцията към CMAILPRO позволява да добавяте вътрешни номера към определени акаунт...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента DEPARTMENTS (ОТДЕЛИ), който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. DEPARTMENTS опцията към CMAILPRO се използва за добавяне на отдели към cMail Pro, в които се намират ...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента CALLER QUEUES (ОПАШКИ НА ОБАЖДАНИЯ), който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. От бутона ADD QUEUE имате възможност да добавите опашка на обажданията за съответния о...
В тази статия ще ви запознаем с раздел ACCOUNTS MIGRATION WIZARD, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. Даденият раздел се появава единствено, ако преминавате към услугата CMAILPRO от споделен Linux хостинг ...
В тази статия ще ви запознаем с раздел INCOMING CALL RULES, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. Използвайте менюто INCOMING CALL RULES, за да настроите специфични правила за входящите обаждания. От тук...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента IVR CONFIGURATION, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. Какво представлява IVR? Съкращението IVR (INTERACTIVE VOICE RESPONSE) означава ИНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ЗА Г...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента SOUNDS MANAGER, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. Чрез SOUNDS MANAGER можете да качите всички звукови файлове, които ще използвате за конфигурирането на IV...
В тази статия ще ви запознаем с инструмента CONTACT CENTER, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. Тази функционалност ще ви позволи да активирате и управлявате услугата CONTACT CENTER към CMAILPRO. Инс...
В настоящата статия ще ви запознаем с инструмента ALIASES. Неговата цел е да добавите домейн, който да зарежда съдържанието на основния ви домейн. Иначе казано PARKED DOMAIN (ПАРКИРАН ДОМЕЙН). Обикновено този тип домейни се използват, когато имате сайт, к...
В настоящата статия ще ви запознаем с инструмента ADVANCED ZONE EDITOR. Неговата цел е да управлява всички записи (A, AAAA, SRV, CNAME, TXT) за домейните ви. ADVANCED ZONE EDITOR е мощен инструмент, чрез който можете да насочите домейна си или субдомейнит...
В тази статия ще Ви запознаем с инструмента ADDRESS IMPORTER, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. Чрез инструмента Вие може да създадете бързо и лесно пощенски акаунти или имейл пренасочвания качвайки ...
В тази статия ще Ви запознаем с инструмента EMAIL ARCHIVING, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. Чрез инструмента, се създават автоматично АРХИВИ НА ПИСМАТА - за по-добра структура и подреденост. Също ...
UNIFIED COMMUNICATIONS AS A SERVICE (UCAAS) ИЛИ В ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ОБЕДИНЕНО КОМУНИКАЦИОННО РЕШЕНИЕ Е ВИД SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE). То интегрира в един продукт както комуникационни възможности и функционалности, така и възможности за колаборация, з...
Ако сте потребител на споделен хостинг, вие със сигурност използвате и удобната функционалност на вградения в cPanel имейл. ИМЕЙЛЪТ Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ВСЕКИ РАБОТЕЩ. До колко обаче имейлът е достатъчен, за да комуникирате успешно във ваша...
За ваше улеснение cMailPro [https://www.icn.bg/bg/cmailpro.html]бизнес имейл услугата предлага ДВА ВИДА АКАУНТИ - BASIC И PREMIUM. BASIC АКАУНТИТЕ ЦЕЛЯТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА МАСОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ СТАНДАРТНАТА ИМЕЙЛ ФУНКЦИОНАЛНОСТ, зад която обаче стои enterpr...
cMailPro [https://www.icn.bg/bg/cmailpro.html]е професионална бизнес имейл услуга, която е създадена на enterprise ниво. Тя цели да ви предостави качество, надеждност и многофункционалност. Всеки бизнес, който гради имидж в онлайн пространството, притежав...
Независимо дали използвате имейл услугите на споделеният хостинг [https://www.icn.bg/bg/hosting-compare-linux.html] на ICN.Bg или имате поща някъде другаде, единственото условие да преминете към cMailPro [https://www.icn.bg/bg/cmailpro.html]е тази поща ДА...
CMAILPRO [HTTPS://WWW.ICN.BG/BG/CMAILPRO.HTML]E UNIFIED COMMUNICATIONS SOLUTION [HTTPS://WWW.ICN.BG/BG/HELP/ARTICLE-833/] - обединено комуникационно решение, интегриращо в един потребителски интерфейс: имейл, чат, споделяне и съхранение на файлове [https:...
Съществуват множество безплатни имейл услуги, които може би сте срещали - Gmail, Yahoo, abv.bg, mail.bg. Използването на безплатен имейл спестява разходи за компанията, но има и много недостатъци, които влияят негативно на вашия бизнес имидж и репутация. ...
ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИМЕЙЛ УСЛУГА, СА НУЖНИ ДВЕ НЕЩА: ИМЕЙЛ СЪРВЪР И ИМЕЙЛ КЛИЕНТ. Все по-честа практика става имейл клиентът да се заменя с уебмейл [https://www.icn.bg/bg/cmailpro.html], който дава повече свобода и необвързаност на потребителя с конкретно фи...
Нашата бизнес имейл услуга CMAILPRO [https://www.icn.bg/bg/cmailpro/] поддържа така наречените постоянни чат стаи. Тяхното предимство, освен че улесняват комуникацията и сплотяват екипа на дадената организация е, че са постоянни и НЕ ИЗЧЕЗВАТ СЛЕД ЗАТВАРЯ...
Клиентите на cMailPro могат да ползват Thunderbird за своите имейли и календари, както и като собствен чат клиент. Следните стъпки ще ви покажат как да настроите чат услугата на cMailPro в Thunderbird. Ако нямате Thunderbird, можете да го свалите от сле...
За демонстрация за настройката на Outlook 2016 за работа с ActiveSync за услугата cMailPro ще използваме следните данни: Имейл сървър: dream.cmailpro.net (Името на вашия имейл сървър ще ви бъде изпратено в активационния имейл на услугата "cMailPro") И...