RSS Feed
Помощни статии : Домейн имена > .BG Домейн имена
ИЗБОР НА ИМЕ. НАЛИЧНО ЛИ Е ЗА СВОБОДНА РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗБРАНОТО ОТ РЕГИСТРАНТА ДОМЕЙН ИМЕ? Преди етапа на подаване на заявка за регистрация на съответното домейн име, Регистрантът трябва да извърши проверка дали желаният от него домейн е наличен за своб...
В качеството ни на официални рисейлъри на Регистър.Бг, ние от ICN.BG можем да регистрираме избраното от вас домейн име чрез еднократно предоставяне на пълномощно. Чрез представения документ, Регистрантът официално ни упълномощава пред Регистър.БГ да закуп...
1.1 КАКВО Е РЕГИСТЪР? Организация, на която е делегирано правото да регистрира, управлява и поддържа домейн имена в дадена Интернет област или подобласт. В България официален Регистър на домейн имената от първо ниво с национален код .bg са Регистър.БГ О...
Трансферът на .bg домейни се инициира от бъдещия регистрар на домейна, а цената е посочена в сайта на ICN.Bg, като в тази цена се включва и едногодишно подновяване на домейн името от датата на успешен трансфер. За да се извърши трансфера се изисква пред...
Регистрацията на домейн име с национален код .bg изисква предоставянето на документ от страна на Регистранта, представляващ основание за неговото ползване. Документът удостоверява правото на Регистранта да ползва домейн името и му предоставя защитен стату...
На първият етап от регистрацията на домейн име в областта на .bg . е необходимо Регистрантът да провери дали отговаря на Общите предварителни условия, установени от Регистър.БГ съгласно които той трябва да бъде: - Лице, притежаващо съдебна или търговска...
1. TLD ИЛИ ДОМЕЙН-ОТ-ПЪРВО-НИВО, ЩО Е ТО? TLD (top-level-domain) или още домейн от първо ниво е онази част от името на вашия сайт, което се намира най-вдясно след точката. Например "icn.bg" е домейн, a ".bg" от него е домейн от първо ниво. 2. КОЙ Е РЕГИ...
В тази статия ще Ви запознаем с една от трите възможни причини Вашата уеб страница да не може да се зареди:"ПРОМЕНЕН IP АДРЕС". ПРОМЕНЕН IP АДРЕС означава, че когато Вашия домейн е насочен към НОВ IP АДРЕС, различен от този, който е използвал преди уеб ...
.BG домейните са част от Country-code top-level domains (CCTLD). CCTLD РАЗШИРЕНИЯТА НОСЯТ ИДЕНТИЧНОСТ НА САЙТОВЕТЕ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА ДЪРЖАВА, като те задължително се състоят от точно две букви. Например: .bg, .us,.it и т.н. ICN.Bg има сключен договор с нац...