Как да осъществим SSH връзка?
Коментирано от Включен 29 November 2016 12:39

В тази статия ще Ви покажем как можете да осъществите SSH връзка. За целта ще Ви е нужна допълнителна програма – т. нар. SSH клиент. Препоръчваме Ви да използвате клиентът PuTTy, защото е безплатен и с отворен код. Можете да го свалите от официалния му сайт: http://www.putty.org/

След като сте инсталирали SSH клиента, трябва да въведете данните за връзка със сървъра. Тези данни можете да намерите в имейла за активирането на SSH достъп към хостинг услугата Ви. Те включват адрес на сървъра, порт за SSH връзки, потребителско име и парола.

Адресът на сървъра трябва да се въведе в полето “Host name (or IP address)”. Адресът може да бъде написан и като IP-адрес, с цифри, или като име на хост - с думи. В долния пример може да видите, как Putty клиента се свързва със сървър с IP-адрес “91.215.216.32”. Същият сървър може да се впише и като “jupiter.icnhost.net”. Името на сървъра и IP адреса са подадени като пример, реално вашите данни за сървъра на който се намира вашия хостинг акаунт, може да откриете в активационни имейл на услугата ви.

За порт, през който да се осъществи SSH връзката, впишете “22022” - той е различен от стандартния “22” от съображения за сигурност. За вид на връзката отбележете “SSH” в “Connection type”. За да се свържем, натискаме бутона “Open”. 


При първо свързване ще бъдете попитани дали приемате RSA2-ключа на сървъра. Това е криптографски ключ, чиято функция е да шифрова информацията, която изпращате към и получавате от сървъра. Шифроването осигурява високо ниво на сигурност – дори хакер да подслушва интернет връзката Ви, той няма да може да разшифрова информацията, която се обменя през SSH връзката. Натиснете “Accept”, за да приемете ключа. 

След това сървърът ще Ви попита за потребителското име, с което искате да се свържете. В полето “login as:” въведете потребителското си име. Ако използвате услуга споделен хостинг, то е същото като името на потребителя Ви за cPanel – това е името на хостинг акаунта Ви. След това трябва да въведете паролата си. Тя не се вижда при въвеждане, но не препоръчваме да я копирате директно, а да бъде изписана в съответния прозорец. На последната стъпка може да видите успешно осъществената SSH връзка към сървър “Jupiter” с хостинг акаунта “icndemo”. 

По този начин може да извършвате SSH връзка към вашият хостинг акаунт.