Помощни статии: Споделен Хостинг
Основни познания и работа с SSH
Коментирано от Включен 01 November 2016 18:55

SSH (Secure Shell) е инструмент за получаване на достъп до отдалечена машина или хостинг по интернет с цел нейното управление. При комуникация между две страни той предоставя високо ниво на сигурност чрез криптирана връзка. Чрез SSH можете да качвате файлове и лична информация на хостинг акаунта без притеснения за това дали тя може да бъде подслушвана или открадната. SSH достъпът е полезен и за програмисти, които желаят директно да редактират програмен код или да създадат скрипт директно на сървъра. Стандартният достъп става през порт 22, но на споделен хостинг при нас този порт е 22022.

За да осъществите връзка до SSH, е необходимо да използвате следния SSH клиент:

PuTTY

След като изтеглите и инсталирате SSH клиента, е необходимо да въведете следните данни за връзка в него:

  • Connection type -  отбележете SSH;
  • Host Name (or IP address) - въвеждате името на сървъра, името на Вашия домейн или IP адреса на машината;
  • Port - въведете 22022

След отваряне на сесията ще Ви бъде изискано потребителско име и парола. Данните, които трябва да използвате са името и паролата, които са Ви за достъп до cPanel акаунта.

Ще се запознаете с основните команди, които са необходими в процеса на работа със SSH.

man - Показва документация за приложение.

Пример:

man cat

cd - Навигира ни към дадена директория.

Пример:

cd /var/log

cd .. - Връща ни една директория нагоре.

cd / - Връща ни в root директория.

ls - Извежда списък с папките и файловете на директорията, където се намираме.

cat - Извежда информацията от даден файл.

Пример:

cat /var/log/messages

grep - Извежда информация за определено съвпадение в даден файл.

Пример:

cat /var/log/messages | grep Logout

tail - виждаме последните 10 реда от даден файл.

Пример:

tail /usr/local/cpanel/logs/access_log

tailf - Извежда информацията за промените в даден файл в реално време.

mkdir - Създава директория.

cp - Копира определен файл.

Пример:

cp /etc/passwd /var/

scp - Копира файлове чрез SSH по мрежата на Вашия хостинг.

Пример:

scp /local/file user@host.com:/path/to/save/file

pwd - Извежда информация за това в коя директория се намирате в момента.

chown - Променя собственика и групата на файл или директория.

Пример:

chown user:nobody /tmp/test.txt

chmod - Променя достъпа до файл или директория.

Пример:

chmod 755 /tmp/test.txt

history - Извежда командите, които сте използвали.

/usr/local/php56/bin/php - Използване на версия PHP 5.6 под SSH.

В случай, че срещате затруднение с SSH, можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес:support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.