Помощни статии: Споделен Хостинг
Добавяне на домейни и поддомейни извън public_html
Коментирано от Включен 22 August 2016 16:07

В тази статия ще ви запознаем с това как да добавите домейн или поддомейн извън папката public_html или в желана от вас директория.

Добавяне на домейн извън директорията public_html

Необходимо е да следвате следните стъпки, за да добавите даден домейн извън директорията public_html:

1. Необходимо е да достъпите контролният панел (cPanel) с вашите данни: потребителско име и парола.

2. Избирате инструмента Addon Domains (Допълнителен домейн) в cPanel.

3. Попълвате празните полета с името на вашия домейн, поддомейн и посочвате директорията, от която желаете да се зареждат вашите файлове.

4. В полето Document Root е необходимо да впишете името на директорията, от която желаете да зарежда съдържанието и натискате бутона Add Domain.

Пример : Домейн името icndemo.net е конфигурирано да зарежда съдържанието си от директория /home/icn/icndemo.net. За това в полето Document Root описваме името на директорията, в случая icndemo.net.

5. След като добавите домейна, ще ви се визуализира следният екран. Това означава, че сте добавили допълнителното домейн име успешно.

 

6. Изберете линка Go Back и вече може да видите, че добавеният от вас домейн зарежда от директорията /home/icn/icndemo.net .

7. С извършването на тези стъпки приключва процедурата по добавянето на допълнителния домейн към желата от вас директория.

 

Добавяне на поддомейн извън директорията public_html 

Процедурата за добавяне на поддомейн се извършва по същия начин, единствената разлика тук е, че от началния екран на контролният панел избирате инструмента Subdomains

Необходимо е да следвате следните стъпки за да добавите даден поддомейн извън директорията public_html:

1. Необходимо е да достъпите контролния панел (cPanel) с вашите данни: потребителско име и парола.

2. Избирате инструмента Subdomains (Поддомейни) в cPanel.

3. Попълвате празните полета с името на вашия поддомейн, домейн и посочвате директорията, от която желаете да се зареждат вашите файлове.

4. Като в полето Document Root е необходимо да заложите името на дирекотрията, от която желаете да зарежда съдържанието. Натискате бутона Create

5. След като добавите поддомейна, ще ви се визуализира информация, че сте го добавили успешно.

6. Изберете линка Go Back и вече можете да видите, че добавеният от вас поддомейн зарежда от директорията /home/icn/test.icndemo.net .

7. С извършването на тези стъпки приключва процедурата по добавянето на поддомейна към желата от вас директория.