Помощни статии: Споделен Хостинг
30 дневни backup копия при споделен хостинг
Коментирано от Включен 09 June 2016 16:32

Своевременното архивиране на важните файлове за вашия сайт или онлайн проект са задължителни. Всеки от нас е изпадал в ситуация, в която бекъп копията на сайта са били единственото ни спасение. Направили сме ъпдейт на темата на сайта и нещо се е счупило непоправимо, колегата е изтрил файла, който не трябва или пък пропуск в сигурността на сайта ни е бил причината за зловредна намеса и e довела до загуба на данни.

ICN.Bg се е погрижила за потребителите на споделен хостинг, като автоматично прави архивно копие на вашия сайт до 30 дни назад.

Защо ви е необходим бекъп?

Създаването на бекъп на файловете е неразделна част от поддържането и управлението на всеки уеб сайт, специализирано приложение или друг тип онлайн проект, който обаче често се пропуска. При непредвидени обстоятелства се случва нещо с важните за вас файлове и има шанс, те да бъдат безвъзвратно загубени. За да се чувствате сигурни, ние ви предоставяме до 30 уникални backup копия, налични във вашия cPanel акаунт. Имате възможност да възстановявате сайта си от момента, който желаете.

Как се правят архивните копия и къде да ги откриете?

  Използваме специализиран софтуер за създаване на архивни копия - R1Soft – backup software. С помощта на този софтуер ви гарантираме максимална сигурност и гаранция за възстановяване на сайта ви от момента, в който желаете. Системата автоматично генерира backup на уеб файлове, имейли и база данни, като ги дедупликира. Всеки ден, софтуерът автоматично сканира вашите файлове и прави копие само на тези, които имат промяна към текущия момент – поблоковото копиране на данните от сайта ви.

По този начин архивирането става изключително бързо и пести значителен ресурс, като не използва допълнително дисково място и CPU минути.

На кои файлове се прави backup копие?

30 дневните backup копия са изградени на базата на блок базираното съхранение на данни. Всеки архивен файл съдържа всички промени в мета данните на вашия уеб сайт – настройки и конфигурационни данни. В remote backup се съхранява и вашата public_html директория. Системата архивира уеб файлове, база данни и имейли.

Файлове, които със сигурност няма да бъдат архивирани са със следните файлови разширения: iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip.  

Не се съхраняват и файлове, които могат да доведат до влошаване работата на устройствата, извършващи периодичен архив на данни. Не се гарантира архивиране и съхранение на база данни надвишаващи размер от 1024 mb за всяка база.

Къде се съхраняват backup копията?

Лесно може да достъпите бекъп файловете си от меню Files, намиращо се във вашия cPanel:

От подменюто R1Soft Restore Backups лесно може да оперирате с вашия бекъп, да го управлявате и да възстановите информацията, която ви е необходима.