Помощни статии: Споделен Хостинг
HTTP/2 поддръжка за вашия хостинг
Коментирано от Включен 06 June 2016 14:46

HTTP/2 е обновената версия на HTTP протокола задвижващ световната мрежа (WWW). Основната роля на протокола е да пренася данни в Уеб. Ето защо бе необходимо и основният протокол, виновен за доставянето на информация в Интернет, да бъде обновен с втората си основна версия HTTP/2.

Целта на обновения HTTP/2 протокол е цялостно да подобри представянето на уеб страниците, оптимизирайки работата на HTTP протокола и повишавайки скоростта, с която се пренасят данните и се обменят със сървъра. Основният HTTP протокол не е променен в същността си, но нуждата от подобрения в скоростта на зареждане и нови функционалности, наложи старият протокол да бъде обновен.

Основната цел на HTTP/2 протоколът е да подобри цялостното представянето на уеб сайтовете оптимизирайки работата на HTTP протокола или да осигури по-оптимизиран и по-сигурен уеб.

Подобренията в HTTP/2 протокола, които цялостно подобряват сигурността и оптимизират работата са:

 • HTTP/2 е бинарен (двоичен), а не текстови протокол, правейки го по-кратък и производителен – за вашият сайт това означава, че нуждата от допълнително преоразмеряване на информацията отпада, а с това се ускорява работата на сайта. Бинарният протокол използва мултиплексиране на връзката клиент-сървър;
 • Мултиплексиране – това е процес, който обединява обеми от данни в общи пакети и ги споделя а обща преносна среда за комуникация. Използва една единствена мултиплексирана връзка към един домейн вместо множество връзки за всеки файл. Няколко заявки могат да бъдат изпратени през една TCP връзка, а отговорите се получават в произволен ред, което елиминира нуждата от множество връзки между клиента и сървъра;

 

 • Компресирани хедъри със специално създадения HPACK – помага за намаляване обема на постоянно обменящите се хедъри (пакети от информация ) между сървъра и клиента, което оказва влияние върху бързината на сайта;
 • HTTP/2 има сложна схема на приоритизиране – подаваме към браузърите коя информация приоритетно да се зарежда спрямо друга. Например, задаваме на браузър, поддържащ HTTP/2 първо да зареди HTML-a за страницата, след това CSS и JavaScript-a, а за края да остави изображенията. Тази подредба позволява браузърите да зареждат страниците максимално бързо и да доставят важната информация първа;
 • Stream dependencies: Клиентът посочва на сървъра, кои ресурси са с най-висок приоритет на значимост;
 • Server push: Сървърът изпраща ресурси, за които клиентът не е подал заявка. Това забавя латенцията, когато се зарежда множество различно по вид съдържание.

 

HTTP/2 и SSL/TLS връзката

За да може да се възползвате от предимствата на HTTP/2 протокола е необходимо да имате инсталиран SSL сертификат на сайта си. Това е така, защото всички известни уеб браузъри поддържат HTTP/2, само когато той се използва с помощта на криптирана връзка. Например, HTTP/2 протоколът е активиран по подразбиране и се поддържа от Mozilla Firefox уеб браузъра. С помощта на безплатния SSL сертификат Let`s Encrypt вече всички могат да се възползват от предимствата на протокола, без да е необходимо да правят допълнителна инвестиция и да се убедят в подобренията от използването му.

За голяма част от уеб браузърите, HTTPS:// URL-тата ще бъдат единствените, които ще поддържат HTTP/2. Резултатите от използване на HTTP/2 и SSL за подобряване на латенцията и времето за зареждане на уеб страниците.

Използването на HTTP/2 споделен хостинг съчетава в себе си няколко ключови предимства за вашия сайт:  

 • Много по-бърз сайт
 • Повишен Google Rank
 • По-добра производителност на сървърния ресурс
 • Оптимално използване на ресурсите на споделения хостинг план
 • Използване на изцяло защитена връзка
 • Използване на SSL сертификат и гаранции, че Chrome браузърът няма да зачете сайта Ви като “несигурен”

Новият протокол е наличен за всички сървъри на ICN.Bg и всички наши клиенти могат да се възползват от него, без значение от приложението, което изпозлват (WordPress например). За да се възползвате от него, единствено трябва да имате инсталиран SSL сертификат.Прикачени