Помощни статии: Споделен Хостинг
За какво се използва Hosts файла?
Коментирано от Включен 14 January 2014 15:54

За какво се използва Hosts файла?

В практиката на хостинг услугите, hosts файла най-често се използва, когато един сайт се премества на друг сървър. Преди местенето да бъде извършено, с помощта на hosts файла извършваме тест, за да разберем дали сайта функционира нормално по същия начин, по който е работил на стария сървър/хост. Това ни спестява много време и евентуален downtime в случай, че насочим сайта към неизправно функциониращ хост без да извършим тест с hosts файл.

Hosts файла се използва за насочване на име(домейн) към определена мрежа/IP адрес.
Той е основна част от интернет протокола (IP) на операционната система, който конвертира разбираемите хост имена (домейн) в IP адрес.

Hosts файла е под директен контрол от администратора на локалния компютър, на който той е разположен.

Какво е неговото съдържание?

Hosts файла представлява следното:

# This is an example of the hosts file

127.0.0.1  localhost loopback

 ::1        localhost

Като най-долу можем да добавим hostname и IP адрес.

Например ако искаме да насочим домейн icntest.com   към IP адрес 1.1.1.1 изписваме следния ред:

 

1.1.1.1 icntest.com

 

Ако искаме да насочим домейн google.com   към IP адрес 2.2.2.2 изписваме следния ред:

 

2.2.2.2 google.com

 

и т.н.

Всички промени направени по hosts файла се отразяват единствено и само на локалния компютър, където файла се намира.


В различните операционни системи hosts файла е разположен на различни места:

 

Операционна система

Версия

Местоположение

Unix , Unix-like , POSIX

 

/etc/hosts  

Microsoft Windows

3.1

%WinDir% \HOSTS

95 , 98 , Me

%WinDir% \hosts  

NT  , 2000 , XP ,   2003 , Vista , 2008 , 7  , 2012  and 8

%SystemRoot% \system32\drivers\etc\hosts  

Windows Mobile , Windows Phone

 

Registry  key under HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Tcpip\Hosts

Apple Macintosh

9 and earlier

Preferences or System folder

Mac OS X  10.0 – 10.1.5 

(Added through NetInfo or niload)

Mac OS X  10.2 and newer

/etc/hosts   (a symbolic link  to /private/etc/hosts  )

Novell NetWare

 

SYS:etc\hosts

OS/2  & eComStation

 

"bootdrive":\mptn\etc\

Symbian

Symbian OS 6.1–9.0

C:\system\data\hosts

Symbian OS 9.1+

C:\private\10000882\hosts

MorphOS

NetStack

ENVARC:sys/net/hosts

AmigaOS

4

DEVS:Internet/hosts

Android

 

/etc/hosts   (a symbolic link  to /system/etc/hosts  )

iOS

iOS 2.0 and newer

/etc/hosts   (a symbolic link  to /private/etc/hosts  )

TOPS-20

 

<SYSTEM>HOSTS.TXT

Plan 9

 

/lib/ndb/hosts

BeOS

 

/boot/beos/etc/hosts

Haiku

 

/boot/common/settings/network/hosts

OpenVMS

UCX

UCX$HOST

TCPware

TCPIP$HOST

RISC OS

 

!Boot.Resources.!Internet.files.Hosts


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.