Помощни статии: SSL Сертификати
Какво е Extended Validation/EV SSL?
Коментирано от Включен 31 March 2016 05:22
   
Какво е Extended Validation SSL?
   

Extended Validation SSL са вид SSL сертификати, които имат за цел да предоставят на потребителите по-голяма сигурност при използването на определен сайт. Проверката на организацията е разширена, като има определени правила, които е необходимо да се следват. Времето за издаване на такъв вид сертификати е между 2 и 10 дни в зависимост от SSL издателя и избрания SSL сертификат.

При издаване на EV сертификат за определен сайт, се следват следните строго определени правила от страна на Сертифицирания авторитетен издател:

  • Проверка на правното, физическо и оперативно съществуване на юридическото лице;
  • Проверка за установяване дали идентичността на юридическото лице съвапада с официалните данни;
  • Проверка за установяване дали юридическото лице има ексклузивното право да използва определен домейн;
  • Проверка за установяване дали юридическото лице правилно е оторизирало издаването на сертификата.

По този начин се предотвратяват всякакви опити за измама или фишинг. Потребителите могат да установят дали даден уеб сайт притежава EV сертификат чрез следните визуални обозначения:

  • Зелена адресна линия;
  • Името на компанията изписано в адресната линия;
  • https:// в началото на домейн името;
  • Катинар в адресната линия;
  • Информация за организацията в детайлите на сертификата.