Помощни статии: Споделен Хостинг
Какво означава терминът "процесорни минути"?
Коментирано от Включен 14 January 2014 15:49

В тази статия ще ви предоставим повече информация относно термина "Процесорни минути" и ще дадем отговор на въпросите, които изникват около него.

Какво означава терминът "Процесорни минути"?

"Процесорните минути" е параметър, който показва позволения процесорен лимит за всеки един хостинг план. Всеки хостинг план има процесорно използване (лимит) според неговата себестойност и той се отчита ежедневно на всеки 24 часа. Изчисляването на процесорните минути се извършва като броя обработени php, perl, bash скриптове за 24 часа се умножава по средното време за изпълнение на всички изпълнени скриптове за този период. Средното време за изпълнение на скриптове се изчислява и проверява в секунди.

Формулата за изчисление на процесорните минути е следната:

scripts * time = CPU minutes,

където

- script е броя на обработените скриптове.
- time е средното време за обработване на скрипт в минути.
- CPU minutes показва използваните процесорни минути за 24 часа.

Как можем да видим колко процесорни минути сме изразходили до момента?

Процесорните минути можем да видим от нашия cPanel (контролен панел) като отидем най-долу на функцията "ICN.Bg CPU Manager", намираща се в секцията "ICN.Bg Tools" и там да разгледаме подробната статистика на процесорното натоварване, което нашият акаунт е генерирал.

Страницата показва графики, в които ясно може да видите използвания от вас ресурс за определен период.

Също така системата ви позволява да направите по детейлни справки за избран от вас ден, в който виждате отделните времеви периоди.

Тук правим проверка за ден, в който акаунтът е превишавал своя процесорен ресурс:

Акаунт: icntest

Дата: 2015-07-13

Брой обработени PHP скипта: 6480

Средно време за обработка на PHP скрипт: 0.01683 min

Вие имате пълен достъп до логовете на ресурсите, които Вашият хостинг акаунт използва. Можете да ги достъпите чрез FTP или чрез файловия мениджър на Вашия cPanel.

Логовете са намират в папка tmp/resources/.collector-ng, като папката tmp се намира едно ниво над public_html.

В посочената директория се виждат няколко подпадки съответно:

- cmd-stats - логовете в нея съдържат информация за всички процеси, които се изпълняват като perl, bash и php. В нея се генерират по два файла на ден - единият е за общия 24 часов период, а другия разделен на периоди през 3 часа;

- cpu - в тази директория се генерират файлове с логове за потреблените на CPU минутите. В нея се генерират по два файла на ден - единият е за общия 24 часов период, а другия разделен на периоди през 3 часа;

- mysql - в тази директория се генерират файлове с логове за потреблените на MySQL минутите като логовете са разделени на часове.

Изчисляване/пример за превишен ресурс

6480 * 0.01683 = 109,0584 процесорни минути за 24 часа

* Извършената проверка е за дата 2015-07-13 от 00:00 до 24:00

Правим повторна проверка за ден, в който акаунтът е работил напълно в нормите, без да превишава своя процесорен ресурс:

Акаунт: icntest

Дата: 2015-07-12

Брой обработени PHP скипта: 2160

Средно време за обработка на PHP скрипт: 0.01666 secs

Изчисление на процесорните минути:

2160 * 0.01666 = 35,9856 процесорни минути за 24 часа.

 

* Извършената проверка е за дата 2015-07-12 от 00:00 до 24:00.

* Стойностите за процесорно време са напълно коректни.

* Те не могат да бъдат грешни или манипулирани/променяни ръчно, тъй като те се изчисляват от системата.

В конкретния случай процесорните минути са превишени, поради завишения брой на обработените PHP скриптове.

Повече информация за най-често срещаните причините за превишаване на процесорното време и какво може да направите, за да оптимизарате сайтовете си може да намерите в следната статия:

Процесорни минути - причини за превишаване на ресурсите и начини за оптимизация

В случай, че срещате затруднение и имате въпроси за процесорните минути на вашия хостинг акаунт може да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.