Колко време пазите файловете, ако не се поднови клауда?
Коментирано от Включен 29 January 2016 17:01

Нямам точно фиксиран срок за това, но файловете се пазят в рамките на 1 месец минимум.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.