Включват ли се стандартно бекъпи и ако да какви?
Коментирано от Включен 29 January 2016 10:55

По подразбиране бекъпи не са включени. Различни бекъпи, които има на самия сървър, са ръчно конфигурирани през icncloud и чрез R1soft.

Опцията бекъп е включена автоматично единствено към умправляемия cloud. Тогава нашият екип се грижи изцяло за вашия cloud сървър и конфигурира бекъпите вместо вас.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.