Помощни статии: Домейн имена
Какво е TLD? Видове TLD
Коментирано от Включен 28 January 2016 23:33

Какво е TLD?

TLD (top-level domain) или домейн от първо ниво e разширението накрая на всяко домейн име. Например: .org, .com, .net, .us, т.н.

Изборът на TLD е важна стъпка при регистрирането на всяко домейн име. Разширението на едно домейн име се влияе от същноста на сайта, неговото предназначение, целева аудитория, географска локация на посетителите му и още много други. Всяко разширение има определен смисъл. .org идва от organization(организация, предприятие), .net от network(мрежа), .info от information и .eu от Европа.

При избор и регистрацията на едно домейн име, например bg-torti, трябва да проверите с кои разширения то е свободно. Можете бързо и лесно да проверите избраното от вас домейн име през формата за проверка на страницата на ICN.Bg.

Можете да регистрирате едно и също домейн име с различни разширения. Например: bg-torti.bg, bg-torti.eu, bg-torti.net и т.н. Заявяването на едно разширение не ви дава правото върху този домейн с всички останали домейн разширения. Т.е. ако желаете да заявите едно домейн име с няколко различни TLD, ще трябва да го регистрирате с всяко едно поотделно. Примено: ако желаете да заявите домейна example с .bg,.com, .net, .biz и .info, ще трябва да го регистрирате с всяко едно от тях, като трябва да се запознаете с документите за регистрация на .bg домейн.

 

Koй упрвлява интернет пространството?

Управлението на домейн разширенията се извършва от различни организации - регистрари, на които ICAAN е делегирало тази отговорност. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) е неправителствена организация, която отговаря за различни задачи за поддържането на Световната мрежа, като регистрациите на IP адресите, поддържане на домейните от първо ниво (TLD), въвеждане на нови TLD, интернализацията на DNS системата и други.

 

Кои са видовете TLD?

Infrastructure top-level domain (ARPA) – Тази група се състои само от едно разширение: .arpa. То се използва само за цели на техническата инфраструктура. То е първото разширение, което е инсталирано в DNS системата. Това разширение не може да бъде регистрирано от нормалните интернет потребители.

Generic top-level domains (gTLD) – Те са най-често срещаните и използвани разширения. В категорията gTLD се включват всички разширения, които се определят като generic (общи). Повече разширения в тази група са свободни за регистрация, но има и такива, които са по-строго контролирани и се управляват от частни организации (sponsored TLD). 

При gTLD се включват разширенията: .com, .net, .org и.info, които са свободни за регистрация, т.е. могат свободно да се регистрират от всеки човек и организация.

Geographic gTLD (GeoTLD) – Географските gTLD са част от gTLD разширенията. Те са TLD-та, които носят името или извикват асоциация с определена географска, геополитическа, етническа, лингвистична или културна общност. В тази категория спадат разширенията .london, .corsica, .cat(Каталунски език и култура), .bzh(Бретонска общност) и други.

Sponsored top-level domains (sTLD) - Спонсорираните gTLD са специализирани TLD-та, които се предоставят на частни организации - спонсори, които са официални ICANN регистрари. Те плащат на ICANN, за да могат да определят правилата и условията на регистрацията на тези разширения. Обикновено се използват за обществени цели свързани с определени теми. Пример за такъв тип sTLD е разширението .asia, което е разрешено за регистрация на компании, организации и публични личности, намиращи се в района на Азиатско-тихоокеанския регион. Други популярни sTLD разширения са .jobs, .mobi, .museums и .xxx.

Brand TLD - Тези разширения дават възможност на частни организации да използват тяхни собствени корпоративни домейни от първо ниво за сайтовете си. Пример за такива разширения са: .youtube, .gmail, .android и други.

Country-code top-level domains (ccTLD) - ccTLD разширенията носят идентичност на сайтовете към определена държава, като те задължително се състоят от точно две букви. Например: .bg, .us,.it и т.н.

Internationalized country code top-level domains (IDN ccTLD) - Тези разширения се изписват със символи различни от латинските - като кирилица, арабски, китайски и иврит. Пример за такива разширения са изписаните на кирилица разширения .сайт и .онлайн.

Test top-level domains (tTLD) - Разширението .test е TLD с тестова цел при разработката на системата за домейн имена(IDN). Това разширение не присъства в root зоните. Домейните с това разширение се използват за попълване на документация с примерни домейни и за тестване на онлайн проект. 

Списък на всички TLDs можете да видите тук!

 ICN.Bg ще регистрира бързо и безпроблемно вашето уникално домейн име. Освен съдействие за неговата регистрация, автоматизираната ни система ще ви изпраща регулярни съобщения преди изтичането на вашето домейн име, за да ви подсети кога да го подновите. Не се колебайте да се свържете с нас, ако изпитвате затруднения при заявката на желания хостинг план или имате въпроси за услугите, които предлагаме.