Какво е уеб сървър?
Коментирано от Включен 11 January 2016 11:35

Клиент - Сървър комуникационен модел

Един от най-разпространените модели за комуникация в интернет е моделът Клиент-Сървър. Този модел описва отношенията между две компютърни програми.  

Една от тях наричаме клиент, който заявява дадена услуга, информация или ресурс от друга програма, която наричаме сървър – той от своя страна обработва и изпълнява заявката, като предоставя заявения ресурс. Програмите могат да работят на един и същи компютър или да бъдат на отделни машини, като в този случай комуникацията се извършва по мрежата. Коя програма е клиент и коя сървър се определя от това каква роля изпълнява. Ако предоставя услуга/ресурс е сървър, а ако е консуматор я наричаме клиент.

Как става това?

Когато искаме да отворим дадена страница, въвеждаме адреса ѝ в браузъра си (това е клиента). Tой анализира въведения адрес (URL) и от него извлича информация за това накъде трябва да изпрати заявката и по какъв протокол. След това изпраща заявката към машината, на която се съхранява желаната страница. На тази машина работи програма – уеб сървър, която е в постоянно очакване за клиентски заявки. Когато нашата заявка достигне до уеб сървъра, той също анализира URL-a и от него извлича информация за това какво точно съдържание се изисква (страница, някакви действие, видео, други) и къде се съхранява то. След като тези неща са установени, съдържанието бива изпратено към клиента. Когато браузърът го получи, го изобразява на екрана, като разбира се го форматира според вида му и според други фактори.

Процесът е доста по-сложен и за по-детайлно описание можете да прочетете на следните линкове:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

 

Какво е URL? 

URL - Uniform Resource Locator - е адреса, който изписваме. Той съдържа в себе си следната информация:

- Протокола, по който се свързваме със сървъра (HTTP/HTTPS).

- DNS името намашината, където се съхранява страницата.

- Накрая какъв е типа на исканото съдържанието и къде точно се намира то на сървъра.

Да вземем например следния адрес: https://www.icn.bg/bg/cloud-create.html. След като го въведем в браузъра, нашият компютър може да извлече следната информация :

- името на сървъра, където се съхранява съдържанието - www.icn.bg. Чрез името открива IP адреса 91.215.218.14 . 

- Първите няколко символа са https - те указват, че протоколът, чрез който ще се свържем до сървъра, е HTTPS - домейнът е със защитена връзка.

- Последната част от URL-a : cloud-create.html казва на уеб сървъра какво съдържание се изисква и къде се намира. В случая това е статичен HTML файл и се намира в подпапка /bg в основната директория на сайта. 

 

Какво е уеб сървър?

Уеб сървърът е компютърна програма, която доставя различни видове съдържание до крайния потребител, например уеб страници, с помощта на HTTP протокола в глобалното www пространство. Под Web Server имаме предвид софтуера, който изпълнява тази функция. Пример за популярни уеб сървъри са Apache, IIS, nginx, Google Web Server (GWS) и др. Иначе понятието уеб сървър често се използва и за самия физически сървър, на който работи софтуера, като се визира ролята, която изпълнява.

 

Каква е основната функция на уеб сървъра? 

Основната функция на уеб сървъра е да съхранява съдържанието на уеб страниците, уеб приложения и други, да получава и обработва заявки, идващи от клиенти (браузъри) и да отговаря на тези заявки, изпращайки съответното съдържание към клиента. С развитието на технологиите, съдържанието на уеб страниците става все по-разнообразно и с това се разширяват функциите и възможностите на уеб сървърите. Ако някога функциите им се свеждаха до това да предоставят текст и изображения при поискване, днес се използват за съхранение и обслужване на всякакъв вид сложни приложения, като уеб услуги, контролни панели, социални медии и други. 

 

Кой е остновният протокол, с който работи уеб сървърът?

Основният протокол, чрез който се получават заявките и се изпраща съдържанието, се нарича HTTP - Hypertext Transfer Protocol, а основният формат на уеб страниците е HTML - Hypertext Markup Language. 

 

Какво е HTTP

HTTP е съкращение от Hypertext Transfer Protocol и е един от основните протоколи за пренос на информация в мрежата. Това е протоколът, чрез който комуникират браузърите и уеб сървърите и чрез който страниците достигат до нашите компютри. На този линк можедате да прочетете детайлно описание :

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

 

Какво е HTML

HTML – Hypertext Markup Language е стандартния маркиращ език за дизайн на уеб страници. Чрез него отделни пасажи се маркират с етикети (HTML Tags) и към тях да се прилагат определени атрибути и свойства. Могат да се вграждат мултимедийни елементи, както и да се създават интерактивни форми. Браузърите интерпретират HTML и визуализират съдържанието на страниците. Преди време сайтовете бяха съставени предимно от статични HTML страници, докато днес в повечето сайтове се ползват езици като PHP, Perl Javascript, чрез които HTML се генерира динамично и прави web съдържанието още по-атрактивно.

 

Най-разпространени Web сървъри:

Има множество уеб сървъри, но тези които се ползват масово, са няколко. Почти сигурно е, че когато отворите някоя страница, съдържанието е доставено до вас чрез някой от следните сървъри:

- Apache
- Nginx
- Microsoft IIS

- Google Web Server (GWS)

 

Уеб сървъра като услуга

Като всяка програма уеб сървърите имат определени изисквания към средата, но могат да работят и на всеки наличен компютър. Когато обаче искаме даден уеб сайт да бъде достъпен до широка публика без прекъсване, тогава задачата вече не е толкова проста. В много случаи уеб сайтовете са важна част от даден бизнес и са източник на средства. Това поставя по-високи изисквания към тяхното хостване.

Трябва да се осигури непрекъснато електрозахранване, постоянна интернет връзка, техническа поддръжка, защита и наблюдение, за да бъдем сигурни, че съдържанието им ще бъде достъпно по всяко време. Поради тази причина уеб сайтовете и съответно уеб сървърите работят на сървърен хардуер, в специални колокационни центрове, където са осигурени необходимите условия, за да се поддържа качеството на услугата. Самите уеб сървъри, като софтуер, имат множество особености и изискват настройка и грижа. Това е задачата на хостинг компаниите - да осигурят оптимални условия за съхранение и обслужване на уеб съдържанието. Ако става въпрос за комерсиален сайт с хиляди посещения на ден, неговото поддържане е невъзможно в домашни условия на собствен компютър. Ето защо сайтовете масово се съхраняват и обслужват от хостинг компании, които разполагат с нужния опит и необходимите условия за целта.

 

 


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.