Помощни статии: Домейн имена
Верификация на whois(контакната информация) на домейн
Коментирано от Включен 31 December 2013 13:16
От 01.01.2014г. ICANN (световният регулатор на домейн имена) въвежда много важна промяна, а именно верификация за whois (контакната информация). Промяната се въвежда съгласно новите изисквания в Registrar Accreditation Agreement. Най-голямата промяна , която хората, регистриращи/трансфериращи домейн имена ще забележат, е e-mail верификацията. Като част от Whois Data Accuracy specification, ICANN ще очаква всеки собственик на gTLD домейн име да притежава валидни и потвърдени данни на домейн името си. Това ще става чрез т.нар. verification e-mail, който всеки домейн притежател ще получи в една от следните ситуации:
  • Регистрация на ново домейн име;
  • Трансфер на домейн име между регистрари (Registrars);
  • Редакция на контактна информация (whois) на домейн име.

* Горните правила важат за домейни от първо ниво .com, .net, .org, .info i .др. (gTLD)


Процес на верификация:

  • Веднага след регистрация на домейн името, ще бъде изпратен verification e-mail към Регистраторския контакт. В него ще откриете инструкции за верификация, както и връзка (hyperlink), която е необходимо да натиснете, за да оторизирате електронния си адрес (e-mail) в системата. 
  • Ако получателят на уведомлението за верификация не потвърди истинността на електронни си адрес (e-mail), посредством натискане на връзка (hyperlink), в рамките на 15/петнадесет/ дни, то домейн името ще бъде спряно (suspended) докато собственика му не докаже истинността на публикуваните данни.
  • Ако се пропуснали първия верификационен имейл, то на 7-мия и 14-тия ден от регистрация на домейн името ще получите отново такъв.

Пояснения:

- По време на 15 дневния период на верификация, домейн името ще продължи да работи нормално. В случай, че вие не потвърдите верификацията, домейн името ще спре да работи!

- Ако регистрарът се усъмни в данните (име, фамилия и имейл адрес) е възможно да поиска допълнителна верификация.

- Когато веднъж верифицирате имейл адрес, всички домейни регистрирани към него няма да изискват допълнителна верификация.

- Веднъж годишно, всеки верифициран електронен адрес (e-mail), ще бъде уведомяван за потвърждение. При невъзможност от получаване на съобщението поради невалидност на електронния адрес, домейн името може да бъде прекратено от страна на Регистрара.

- Ако клиентът не верифицира домейна си, сумата заплатена за него не може да бъде възстановена.

- Важи за домейн имена .com, .net, .org, .info, .biz и т.н. Не важи за домейн имена .BG и .EU

- Ако имате включен privacy protect към вашия домейн, то ще бъдат взимани коректните данни, а не замаскирани такива.

 

Пример за валидни данни, които можете да добавите/въведете от вашия потребителки панел (Моите домейни -> Домейн Контакти):

 

Редактирайте, данните с валидните такива:

 

Всички тези мерки за взети от ICANN, за да се предпазят потребителите от кибер престъпления и да се постигне по-високо ниво на коректността на данните в Интернет пространството.