Помощни статии: Docker Hosting
Какво е Union File System?
Коментирано от Lyubomir Alexandrov Включен 20 November 2015 15:53

В тази статия ще ви запознаем с Union File System и нейната структура.

Union File System (UnionFS) е файлова система, която позволява на файлове и директории от различни файлови системи (познати като “слоеве”) да се покриват. По този начин те образуват една тясно свързана файлова система, която работи олекотено и бързо. Съдържанието на файлове в директориите, които имат същия път в слетите заедно слоеве, ще бъдат разглеждани съвкупно в една директория в новата файлова система. Когато се монтира слой от файлове и директории, той е с по-висок приоритет от другите, което оказва влияние на файловете с еднакви имена.

Docker използва UnionFS, за да предложи оптимално и бързо изграждането на своите компоненти и контейнери. Вместо да създава нова файлова система всеки контейнер допринася за доизграждането на файловата състема като не променя нищо а просто надгражда с необходимите за него компоненти. Също така може да използва различни вариант на Union File System, като AUFS, btrfs, vfs и DeviceMapper.

 

Структура на UnionFS

 

layers

  • Всеки слой се монтира над предходния, като първият е базовия имидж (image), който съдържа Linux kernel.
  • Следващият слой съдържа в себе си операционна система (debian, ubuntu, fedora, etc).
  • Всеки read-only слой се нарича имидж (image), в който се съдържат файлове, папки, компоненти и т.н.
  • Най-горният слой е единственият слой, който може да се променя и се нарича контейнер (container).

 

Какво означава олекотена файлова система?

 

url

Олекотяването на този вид файлова система (UnionFS) се дължи на следните фактори:

  • Файловете от всеки имидж (image) са споделени и достъпни за всеки контейнер (container) без промяна.
  • Това оптимизира използването на ресурси и спестяването на място.
  • Чрез Union File System разгръщането на контейнер (container) става по-бързо.

В случай че срещате затруднение, можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338.
 


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.