Помощни статии: Docker Hosting
Какво е Replication Controller?
Коментирано от Plamen Kalchev Включен 26 October 2015 16:34

Replication Controller-ите са една от основните единици на Kubernetes, която използваме при разполагане на една или повече инстанции на нашето приложение на Kubernetes клъстера. Всеки Replication Controller има зададено желано състояние. При засичане на отклонение от желаното състояние клъстрът се грижи разликата да бъде изгладена и състоянието на Replication Controller-a да бъде докарано до декларираното. За пример може да разгледаме следната ситуация - имаме 3 реплики на Replication Controller, правим промяна и обновяваме декларацията на контролера и вече желаното му състояние е с 4 реплики. Съответно контролерът ще сравни сегашното състояние (3 инстанции) и новото желано състояние (4 инстанции) и ще създаде още една реплика някъде на клъстера. Използвайки Labels контролерът следи и управлява единствено Pod-овете, които са маркирани към него.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.