Помощни статии: Споделен Хостинг
Как да инсталираме phpMyAdmin?
Коментирано от Включен 19 October 2015 12:05

В тази статия ще Ви запознаем с процедурата, с която можете да инсталирате допълнително копие на phpMyAdmin във Вашия споделен Linux хостинг. Тази стъпка е подходящо решение, когато искате да предоставите достъп само до определени бази данни във Вашия профил. По този начин може да дефинирате няколко потребители, които да имат достъп само до техните бази данни, а не до всички бази във Вашия акаунт. 

Това са стъпките, които трябва да изпълните за да инсталирате phpMyAdmin:

1. Изтеглете последната актуална версия от официалния сайт:

https://www.phpmyadmin.net/downloads/

2. Качете изтегления в точка 1. архив (от вида phpMyAdmin-x.x.x.x-all-languages.tar.gz) в подходяща папка на Вашия хостинг и го разархивирайте. По-подробни инструкции как да го направите можете да намерите в т. 3. на статията за Roundcube:

Kак да инсталираме Roundcube ?

Ако сте разархивирали без грешки архива, следва да имате директория, в която са разположени файловете на phpMyAdmin и няколко папки (setup, sql, doc и други)

3. Свалете файла с празна MySQL база данни (create_tables.sql) от директория "sql".

4. Настройте подходяща версия на PHP за директорията от точка 2. (за phpMyAdmin 4.5.0.2 минималната версия е 5.5) . За повече информация как да заложите желана от Вас версия на PHP можете да прегледате следната статия:

PHP - как да използваме различна версия

5. Създайте поддиректория с име config:

5.1. Изберете директорията от т. 2. (например dbadmin)

5.2. Натиснете бутона "New Folder".

 

5.3. Изпишете името на поддиректорията и натиснете бутона "Create New Folder".

 

6. Копирайте файла config.sample.inc.php в папката config и го преименувайте на config.inc.php

7. Подгответе база данни в която phpMyAdmin да записва настройките си:

7.1. Създайте база и потребител с права за достъп до нея. За повече информация можете да погледнете следната статия:

Как се създават база данни и потребител към нея

7.2. Импортирайте в нея празната структура, която свалихте в т. 3. (create_tables.sql). За повече информация можете да погледнете т. 4.7. на статията за Roundcube:

Kак да инсталираме Roundcube ?

8. Стартирайте Вашия браузър и отворете адреса:

http://<домейн>/<път_до_phpMyAdmin>/setup/

например: http://domain.com/dbadmin/setup/

9. Следвайте стъпките, за да конфигурирате phpMyAdmin:

9.1. Натиснете бутона "New server".

 

9.2. Попълнете име на Вашия сървър.

 

 

9.3. За да може phpMyAdmin да съхранява настройките си в базата създадена в т. 6., направете следното:

9.3.1. Кликнете върху таба "Configuration storage".

 

 

9.3.2. Попълнете името на базата данни в поле "Database name".

9.3.3. Попълнете "localhost" в полето "Control host".

9.3.4. Попълнете името на потребителя "Control user".

9.3.5. Поставете паролата в "Control user password".

9.3.6. Попълнете имената на таблиците по начина показан по-долу:

 

 

9.4. Променете допълнителните настройки ако желаете.

9.5. Натиснете бутона "Apply", за да запишете настройките.

9.6. Ако желаете променете езика по подразбиране на потребителския интерфейс и запишете конфигурацията с бутона "Save".

 

 

10. Копирайте файла "config.inc.php" от папка "config" в главната директория на phpMyAdmin (например dbadmin).

11. Изтрийте директорията "config".

 

Поздравления ! Вече можете да отворите phpMyAdmin на адрес:

http://<домейн>/<път_до_phpMyAdmin>/

например: http://domain.com/dbadmin/

За да ползвате  phpMyAdmin, е необходимо да влезете в системата с валидни MySQL потребителско име и съответна парола. В списъка с бази данни ще видите само тези, за които имате дефинирани права за достъп.

В случай че срещате затруднение с инсталацията на phpMyAdmin, можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.