Помощни статии: cMailPro
cMailPro - Описание на инструмента Caller queues
Коментирано от Включен 17 August 2015 20:54

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Caller queues (Опашки на обаждания), който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

 

 

От бутона Add Queue имате възможност да добавите опашка на обажданията за съответния отдел. Най-отдолу можете да прегледате вече създадените опашки за обаждания за всеки един ваш отдел.

 

 

За да създадете опашка на обажданията, е необходимо да попълните полетата Queue Name и Call Department.

 

 

Queue Name - Въвеждате името на опашката, което желаете за определен ваш отдел;

Call Department - Избирате от падащото меню отдела, който предварително сте създали от меню Departments и към който искате да се прехвърлят всички разговори от тази опашка на обажданията.

Финално, за да добавите опашката, натискате върху бутона Save.

 

В случай че срещате затруднение със създаването на опашките на обажданията, можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.