Помощни статии: cMailPro
Управление на имейл правила и филтри (Email Rules and Filters) в cMailPro
Коментирано от Включен 10 August 2015 16:18

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Email Rules and Filters, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

По подразбиране всеки имейл, който вие получавате, независимо от неговия изпращач, се запазва в папката Inbox. Инструментът Email Rules and Filters ви дава гъвкавост и възможност автоматично да управлявате и организирате своята входяща кореспонденция. Можете да заложите команди, които например автоматично да преместват определени писма в друга папка, да ги изтриват, препращат, добавят таг и много други. Целта на това меню е да автоматизира голяма част от работата ви и да спести ръчна обработка на кореспонденцията ви.

По-долу можете да видите всички наличните имейл настройки.

Чрез бутона Managе Filters, който се намира срещу всеки от тях, управялавате и създавате индивидуалните правила и филтри за всеки акаунт:

 

След като сте избрали Manage filters срещу желания акаунт, натиснете бутона Create a New Filter, за да създадете ново правило:

 

В следния пример е показано как се създава правило, обработващо входяща кореспонденция от имейл support@icn.bg. В конкретния пример всички такива входящи писма ще бъдат автоматично премествани в папка Support.

Filter Name - това поле се използва, за да зададете името на филтъра. В примера името е "Move to support" (премести в Съпорт папката), което подсказва и действието на самото правило.

Rules - в това поле се задават самите правила. Тук има няколко параметъра с множество стойности, които ще ви помогнат да създадете максимално точен филтър..

 

Правила спрямо следните параметри:

From - служи за правило, при което се следи за адреса на изпращача и се извършват определени действия в зависимост от изпращача на входящото писмо.

Sender - подобно на From, като тук се следи името на изпращача, а не неговия имейл адрес. Напр.: ICN Support Team.

Return Path - следи за адреса, към който ще се изпрати съобщението при недоставяне на основното съобщение.

To - правило, което проверява към кой адрес е изпратено дадено съобщение.

Cc - правило, което проверява за копия на съобщението към друг адрес.

Any, To or Cc - тук проверява, за което и да е от двете правила по-горе.

Each, To or Cc - тук се проверява за всяко от двете правила по отделно. За да е приложим филтъра, двете правила трябва да са изпълнени едновременно.

Replay To  - правило, при което се проверява за адреса, към който да се изпращат отговорите към оригиналното писмо.

From Name - следи за името на изпращача.

Subject - правило спрямо темата на писмото.

Message ID - правило за идентификационния номер на писмото.

Message Size - правило за размера на дадено писмо.

Time of Day - правило за конкретен час или интервал от време за определен ден, в който бихте получили писмо.

Current Date - тук се следи за настоящата дата.

Current Day - следи за настоящия ден.

Preference е правило, в което се следи за определени предпочитания, свързани с мейла.

Free/Busy - правило, проверяващо за заетоста на отсрещната страна - зает или свободен.

Human Generated - проверява за определени писма дали са създадени от човек или от автоматизирана функция.

Header Field -  правило за съдържание на зададен параметър от хедъра на съобщението.

Any Recipient - правило проверяващо, за който и да е получател.

 

Each Recipient - правило, проверяващо за всеки получател.

Existing Mailbox - правило за съществуваща пощенска кутия.

Security – правило за наличието на защита към определено писмо.

Submit Address - правило за начина на получаване на писмото, дали е било през SMTP, POP3, Local и т.н.

Второто поле от правилото се явява пряката връзка между първото и третото поле. Тук се конкретизира по какъв начин да се използват въведените в третото поле данни.

is - търси за точно тези данни, които са въведени

is not - търси за всички други, но не и въведените данни

in - търси в посоченото от нас място

not in - търси на всяко друго, но не и в посоченото място

greater than - търси за по-големи от посочените стойности

less than - търси за по-малки от посочените стойности

 

Actions е действието, което се изпълнява за посоченото правило. Действията са както следва:

Store in - запазва писмата в посочената директория.

Mark - маркира писмата с определения маркер.

Add Header - добавя хедър част към писмото.

Tag Subject - добавя таг към темата на съответното писмо.

Reject with - отказва писмото със зададеното съобщение.

Discard - изтрива писмото.

Stop Processing - спира обработването.

Remember From in - добавя From адреса към списъка с отговорените съобщения.

Accept Request - приема искането.

Store Encrypted in - криптира съобщенията и ги запазва в съответната директория.

Copy Attachments into - запазва прикачените файлове от писмата в определена папка.

Redirect to - пренасочва писмо до друг получател.

Forward to -  препраща писмо до друг получател.

Mirror to - праща огледално копие на писмото до друг получател.

Reply With - отговаря с посоченото съобщение.

Reply to All with - отговаря на всички включени в кореспонденцията с посоченото съобщение.

React with - подобно на Forward to действие, като тук се запазват From, Sender, MIME-Version и Content-Type спрямо оригиналното писмо. 

Send IM - изпраща съобщение към посочения акаунт.

Execute URL - отваря посочения уеб адрес.

Store In - съхранява е определена директория

Email Rules and Filters е инструмент с многобройни възможности, които се настройват спрямо желанията и потребностите на самия потребител.

В случай че срещате затруднение с управлението на Email Rules and Filters, можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.