Помощни статии: cMailPro
Управление на генерални настройки на домейна (Domain Settings) в cMailPro
Коментирано от Lyubomir Kotzov Включен 04 August 2015 17:06

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Domain Settings, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro. 

 

 

С помощта на този инструмент можете да зададете генерални настройки към вашия домейн. От тук можете да определите кой ще получава всички писма адресирани до all (всички), да настройвате часовата зона на профила, да задавате начало и край на работното време и да определите работните дни. За по-голямо улеснение можете да определите основен изходящ телефонен номер, с който обажданията ви ще се показват на вашите клиенти.  

След като влезете в секцията на този инструмент, настройката се определя от следните елементи:

  1. Mail to All is distributed for (all @ име_на_домейн) - можете да изберете една от следните опции към мейла all @ име_на_домейна от падащото меню:

- Anybody - всяко съобщение, адресирано до <all @ DOMAINNAME>, се изпраща до всички акаунти на този домейн;

- Clients - съобщение, разпространено до <all @ име_на_домейн> адрес, се изпраща само ако то е било получено чрез SMTP от интернет адресите, които са включени в списъка на Client IP адресите или ако съобщението е получено посредством един от следните методи: WebUser Interface, XIMSS чрез RPOP, POP чрез използване на метода на XTND XMIT и т.н.;

- Authenticated Users - съобщение, изпратено до < all @ DOMAINNAME> адреса, се изпраща само ако то е получено от сървърен потребител (акаунт) с помощта на един от най-сигурните методи;

- Authenticated Domain Users - съобщение, изпратено до < all @ DOMAINNAME> адреса, се изпраща само ако е било получено (с помощта на един от най-сигурните методи) от акаунта на този домейн или от някой друг сървърен акаунт, който може да администрира точно този домейн;

- Authenticated Administrator - Съобщение, изпратено до < all @ DOMAINNAME> адреса, се изпраща само ако е било получено (с помощта на един от най-сигурните методи) от сървърен акаунт, който може да администрира точно този домейн;

- nobody - < all @ DOMAINNAME> адресът е изключен/забранен. В този случай е възможно да се създаде реален акаунт, Спедитор, група или пощенски списък с всички имена името.

  1.     Time Zoneизбирате вашата часова зона;
  2.     Working Hours (start) – в колко часа започва работният ден;
  3.     Working Hours (end) – в колко часа приключва работният ден;
  4.     Week startот кой ден стартира работната седмица;
  5.     Work Daysкои дни от седмицата са работни;
  6.     Default outgoing telephone numberизходящ телефонен номер по-подразбиране;
  7.     Client IP addressesдомейнът ви може да има свой собствен списък с IP адреси на клиенти. Можете да задавате както IP адреси, така и определен обхват от IP адреси:

-       1.2.2.0/24 ; remote office

-       210.11.12.34-210.11.12.134; main office

В случай че срещате затруднение с управлението на Domain Settings, можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.