Помощни статии: cMailPro
Управление на контакти (Contacts) в cMailPro
Коментирано от Включен 17 July 2015 18:57

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Contacts, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

 

През този инструмент можете да видите вашия съществуващ списък с  контакти и да го управлявате.

В дясно на екрана, от Managing можете да изберете от падащото меню за кой пощенски акаунт ще създавате или редактирате контактите.

Ако желаете да създадете нова книга с адреси е необходимо да кликнете върху бутона New address book.

На следваща стъпка ще трябва да впишете наименованието на книгата за адресите в полето Name

След като създадете книгата за адреси, можете да се върнете обратно в менюто и да прегледате наличните инструменти за управление.

New contact - Създаване на нов контакт към потребителя;

New contacts list - Създаване на нов контактен лист към потребителя;

Address book ACL - Задаване на права за контрол на даден потребител;

Download as vCard - Сваляне на листа с контакти във формат vCard;

Import Contacts - Позволява импортиране на имейл контакти от файлове в VCF или CSV формат.

 

Действия за съществуващ контакт:

View/Edit - Преглед и редакритиране на текущия контакт;

Delete - Изтриване на текущия контакт; 

vCard -  Сваляне на контакта във формат vCard;

QRcode - Чрез сканиране на QR кода можете директно да добавите контакта към устройството.

Опцията Import Contacts позволява да импортирате имейл контакти от файлове с разширения VCF или CSV. Необходимо е да кликнете върху бутона "Choose file" и да качите файла, който желаете да импортирате и след това натискате бутона "Import contacts", за да завършите процедурата.

В случай че срещате затруднение с управлението на контакти, можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.