Помощни статии: Споделен Хостинг
Диагностициране на мрежови проблеми с MTR
Коментирано от Borislav Todorov Включен 13 July 2015 13:55

В тази статия ще покажем начина, по който можете да генерирате MTR репорт. MTR е мощен инструмент, който анализира трафика между два IP адреса, като позволява на системните администратори бързо и точно да локализират причините за липса на комуникация между две дестинации.

Може да свалите MTR софтуера за Windows от следния линк:

http://sourceforge.net/projects/winmtr/?source=typ_redirect

След като свалите архива със софтуера, е необходимо да го разархивирате в отделна директория.

След разархивиране, за да стартирате софтуера, трябва да отворите WinMTR като администратор, както е показано отдолу:

При стартиране на софтуера ще ви се покаже началният прозорец:

За да генерирате репорт за връзката между вас и отдалечен хост (сървър), е необходимо да въведете IP адреса или името на хоста в полето Host:

С натискане на бутона "Start" ще започне генерирането на репорта.

При генерирането на репорта ще видите списък от IP адреси, през които минава трафика между вас и заявената дестинация.

Loss% – това е процента на изгубени пакети.

Sent - брой изпратени пакети.

Recv - брой получени пакети.

Best - най-краткото време, за което един пакет е достигнал дестинацията си.

Avrg - средното време за пристигане на пакетите.

Worst - най-дългото време за пристигане на един пакет.

Last - времето за пристигане на последния изпратен пакет.

 

Допълнителни опции:

От секцията "Options", на началния екран, можете да променяте следните стойности:

Interval (sec) – времеви интервал, през който да се изпращат пакетите.

Ping size(bytes) - размера на пакетите.

Max. host in LRU list - максимален брой на хостове между вас и дестинацията.

Resolve names - ако тази отметка е включена ще се визуализират имената, на които отговарят съотвените IP адреси.

След приключване на репорта, може да запишете данните в текстов файл с бутона "Export TEXT" и да ги изпратите по имейл на support@icn.bg , за да може отдел "Техническа поддръжка" да анализира информацията.

В случай, че срещате затруднение с MTR репорта може да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338