Помощни статии: Споделен Хостинг
Филтър за спам на ниво акаунт и потребител
Коментирано от Включен 24 June 2015 00:50

В тази статия ще разгледаме подробно възможностите за филтриране на входящата поща през контролния панел на хостинга с помощта на опциите "Филтрация на ниво акаунт" (Account Level Filtering) и "Филтрация на ниво потребител" (User Level Filtering).

Филтрирането на входящата поща се осъществява с помощта на правила, зададени от потребителя, които системата автоматично прилага към всяко новополучено писмо. Ако искаме да заложим общи правила, с които да филтрираме всички входящи съобщения пристигащи в главния домейн на хостинг акаунта (разбирайте във всички пощенски кутии, дефинирани във Вашия домейн) следва да използваме опцията "Филтрация на ниво акаунт" (Account Level Filtering). Ако искаме да заложим филтриране за конкретна пощенска кутия - правим го с опцията "Филтрация на ниво потребител" (User Level Filtering).

Обърнете внимание на факта, че ако имаме дефинирани общи филтри (за всички) и конкретни филтри (за определена пощенска кутия) първо се проверяват общите (на ниво акаунт) и след това конкретните (на ниво потребител) !

Тъй като правилата за филтриране се редактират по един и същи начин независимо дали са общи за всички пощенски кутии или специфични за определена пощенска кутия, най - напред ще разгледаме как се достига до екрана за редакция на правила.

  

1. Общ преглед на позволените филтри.

1.1 Наименование на филтъра, които се създава/редактира.

1.2 Правила, които се задават по какъв точно филтър да приема имейлите.

1.3 Текст, които прихваща в зависимост от правилата зададени от точка 1.2.

1.4 Действие, което да изпълнява за правилата зададени от точка 1.2 и 1.3.

2. Правила.

From Имейл адрес от кого се получава имейла.
Subject Заглавието на имейла.
To

До кого е предзначен имейла.

Reply Address Адреса, на които подателят получава отговори.
Body Съдържанието на съобщението
Any Header Всяка част от съобщението на header-а.
Any recipient Всеки получател на съобщението.
Has not been previously delivered Системата проверява само съобщения, които останат в опашката за доставка.
is an Error Message Системата проверява само съобщения за грешка, които са изпратени от автоматичен отговор.
List ID Мейлинг листа на акаунта.
Spam Status Всеки път когато Apache SpamAssassin™ маркира съобщение като спам - Spam Status, необходимо е текста да бъде с Yes или No.
Spam Bar Въвеждането на текст с Spam Bar header означава, че е генериран с Apache SpamAssassin даденото съобщение. Колкото повече знака плюс (+) има тогава Apache SpamAssassin ще добави съобщението, колкото повече звезди има, толкова е по-висок шанса да бъде маркирано съобщението за спам.
Spam Score

Тоталният брой на знака плюс (+) в Spam Bar опцията, се изразява като цяло число.

За повече информация може да погледнете опциите малко по-надолу в дадената тема.

 

equals Съобщението съдържа точно съвпадение на думите.
matches regex

Съобщението отговаря на regular expression, който дефинираш.

Забележка:

The filter text box accepts regular expressions when you select this option, rather than more commonly-used wildcard characters (for example, * or ?).
contains Съобщението съдържа определени думи.
does not contain The message does not contain the defined string.
begins with The message begins with the defined string.
ends with The message ends with the defined string.
does not begin The message does not begin with the defined string.
does not end with The message does not end with the defined string.
does not match The message does not exactly match the defined string.

 

Дадените опции са валидни, единствено когато се избере Spam Score:

is above (#s only) The message's Spam Score is greater than the number that you define.
is not above (#s only) The message's Spam Score is equal to or less than the number that you define.
is below (#s only) The message's Spam Score is less than the number that you define.
is not below (#s only) The message's Spam Score is greater than or equal to the number that you define.

 

3. Действия - "Actions" 

Discard Message The system discards the incoming message with no failure notice.
Redirect to email The system forwards the message to another email address that you specify.
Fail with message The system discards the message and automatically send a failure notice to the sender.
Stop Processing Rules The system skips all filter rules.
Deliver to folder The system delivers the message to a specified folder.
Pipe to a program The system sends the incoming message to a specified program. For more information, read the Pipe to a Program section below.

 

4. Редактиране или изтриване на филтър. Редактирането на филтъра става от бутона "Edit", а изтриването му - от "Delete". 

 

5. Разликата между ниво "акаунт" и ниво "потребител" е в това, че при потребителите трябва да изберете за кой имейл-адрес създавате филтрите - чрез бутона "Manage Filters

 

За допълнителна информация и съдействие може по всяко време да се свържете със спeциалист от поддръжка на ICN.Bg, необходимо е да пишете на support@icn.bg или да се свържете на един от следните телефони:

0700 30070 / (02)491 8877 / 0888 738338

 


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.