Помощни статии: Наети Сървъри
Как да създадем Mysql потребител и база през команден ред ?
Коментирано от Включен 11 June 2015 15:40

В тази статия ще пoкажем как можете да създадете потребител и база данни за MySQL през команден ред.

1) Необходимо е да достъпите вашия сървър с root достъп (потребител с пълни права, алтернативата му в Windows е Administrator).

2) След това трябва да достъпите MySQL сървъра чрез потребителско име и парола, използвайки следната команда :

     mysql -u root -p

Използвайки опциите -u трябва да въведете желания потребител. Опцията -p се задава, за да ви изиска парола.

mysql

В случай, че не въведете опцията -p, ще ви се визуализира следната грешка :

error

При правилно въведена парола ще видите следния екран :

access

3) Създавате потребител и база данни, като задавате пълни права, за да работи коретно нашият сайт. Необходимо е да изпълните следните две команди една след друга последователно:

   GRANT ALL PRIVILEGES ON panevinfoblog.* TO 'panevinfoblog'@'localhost' IDENTIFIED BY '2(uB9C,f' WITH GRANT OPTION;    

   flush privileges;

crate db and user

*Забележка: Задължително изпълнявайте точка 4, за да извършите проверка за правата над базата данни. 

4 ) Проверявате дали потребителят има права над базата данни, използвайки следната команда :

    mysql -u panevinfoblog -p 

При пойскване на паролата я въвеждате. След което изпълнявате следната команда :

show databases;

В случай, че всичко е наред, ще видите подобни резултати:

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| panevinfoblog |
+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

test DB

С това приключва процедурата по създаването на потребител и база данни за MySQL през команден ред.

В случай, че срещате затруднение със създаване на базата данни MySQL, можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.