Как да използвате инструмента Autoscale за услуга Cloud сървър ?
Коментирано от Включен 07 May 2015 17:27

В тази статия ще се запознаете с използването на инструмента Autoscale за услуга Cloud сървър, чрез който може всеки или всяка група от сървъри да се саморегулират и да доставят такъв ресурс, който е необходим за всеки отделен момент. Това ни дава някои предимства:

  • оптимизация на цената, която потребителят заплаща;
  • подобряване и автоматизиране на работата на системния администратор;

По този начин не е необходимо администратор да преглежда постоянно дейността на сървърите (въз основа на използването). Това означава, че, когато задавате определен параметър с инструмента Autoscale, може да се добави или премахне определен ресурс (в интервал от 24 часа). Следователно така се подсигурява възможността да използвате пълноценно CPU-тата и да нямате неанагажирани или ангажирани излишни компютърни ядра.

За да използвате тази функция, първо трябва да влезнете с потребителя си в ICN.Bg от следния линк:

https://my.icn.bg/

След това избирате в ляво менюто "Мои Продукти", избирате опцията "Cloud" и кликате върху надписа "Cloud сървър" или в дясно върху картинката, която е с формата на лупа.

Тук трябва да изберете опцията "Контролен Панел", който е панела за управление на Вашия Cloud сървър.

След като се намирате в панела, трябва да изберете в ляво меню "Virtual Servers" и след това Вашия сървър (в случая с име LABEL).

От изброените опции (под менюто "Options") натискате бутона "Autoscale" за активиране на функцията. Ако тя е включена- натискането на бутона ще я изключи. Щом натиснете бутона ще Ви се появи прозорец за конфигурация на Autoscale и трябва да натиснете here.

Менюто ще Ви отведе до конфигурационната част, в която първите 3 бутона са различните параметри за визиуализиране:

Memory Usage - ще покаже графика на използваната памет на сървъра Ви.

Disk Usage - ще покаже графика на използваното дисково пространство на сървъра Ви.

Cpu Usage - ще покаже графика на използванaтa CPU- мощност на сървъра Ви.

Отдолу се намира два вида ограничения Up и Down:

Работа с конфигуриране на UP настройки

Oпцията Up се използва, когато желаете да направите промяна на даден показател. Чрез нея може да увеличите ресурса на сървъра, когато са Ви необходими по-високи параметри от текущите, които използвате към момента. Има възможност да зададете инструкции за това какво да направи автоматично сървъра, когато превиши даден лимит.

За да извършите промени по показателите, е необходимо да натиснете бутоните пред тях и ще се появи подменю за настройка.

Настройки на RAM:

Time - ако е необходима повече Ram памет над текущата стойност, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни увеличението на ресурса. Минималният период на изпълнение е 5 минути.

If usage is above - задавате при какво натоварване да се добави допълнителния ресурс.

Аdd - избира се какъв обем да се добави за използване на сървъра при превишаване на ресурса.

24h limit - ограничение за 24 часа на целия добавен капацитет, т.е. да не превишава зададената стойност.

При настройките на CPU графите са:

Time - ако са необходими по-голям брой CPU ядра над текущата стойност, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни увеличението на ресурса. Минималният период на изпълнение е 5 минути.

If usage is above - задавате при какво натоварване да се добави допълнителния ресурс

Аdd - избирате какъв процент да се добави за използване на сървара при превишаване на ресурса.

24h limit - ограничение за 24 часа на целия добавен капацитет.

При настройките на Disk usage графите са:

Имайте предвид, че докато се извършва промяната, при направата на тези настройки, сървърът няма да функционира. Докато не се извърши пълен Rebuild, ще има кратко време от няколко секунди без отговор на Cloud сървъра. За предпочитане е тези промени да се направят ръчно от Техническа Поддръжка или промените да се стартират през нощта, когато няма голям трафик.

Time - ако е необходимо използването на повече дисково пространство над текущата стойност, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни увеличението на ресурса. Минималният период на изпълнение е 5 минути.

If usage is above - задавате при какво натоварване да се добави допълнителния ресурс

Аdd - избира се какъв обем да се добави за използване на сървара при превишаване на ресурса.

24h limit - ограничение за 24 часа на целия добавен капацитет.

Работа с конфигуриране на Down настройки

Следващия тип настройки е Down, те се използват за указване на сървъра какъв ресурс да освободи при работа под зададени стойности. Подредбата е аналогична с опциите UP, но има някои разлики.

Настройки на RAM:

Time - ако използването на текущата RAM памет вече не е необходима, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни намалянето на ресурса. Минималният период на изпълнение е 5 минути.

If usage is below - задавате при какво натоварване да се освободи неизползвания ресурс.

Remove - избирате какъв обем от неизползвания ресурс да се освободи от сървъра.

При настройките на CPU графите са:

Time - ако използването на текущия брои CPU ядра вече не е необходим, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни намалянето на ресурса. Минималния период на изпълнение е 5 минути.

If usage is below - задавате при какво натоварване да се освободи неизползвания ресурс.

Remove - избирате какъв процент от неизползвания ресурс да се освободи от сървъра.

Настройки на Disk usage:

Тук отново промените са задълбочени и ще има продължително прекъсване в работата на сървъра.

Time - ако използването на текущото дисково пространство вече не е необходимо, този параметър ще определи след колко време ще се изпълни намалянето на ресурса. Минималният период на изпълнение е 5 минути.

If usage is below - задавате при какво натоварване да се освободи неизползвания ресурс.

Remove - избира се какъв обем от неизползвания ресурс да се освободи от сървъра.

За да запазите промените натискате бутона "APPLY" и сървърът ще започне да изпълнява зададените настройки.

За да премахнете определена настройка на Autoscale е необходимо просто да изключите бутона след дадената опция (RAM, CPU и Disk Usage). Ако желаете да премахнете всички зададени правила в Autoscale - от изброените опции (под менюто Options), натискате бутона "Autoscale", който използвахте за активиране на функцията.

В случай че срещате затруднение с инструмента Autoscale, можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.