Помощни статии: Уеб
За какво се използва .htaccess файла?
Коментирано от Включен 03 September 2013 10:16

Съкращението на този файл означава Hypertext accesss. Той е конфигурационен и работи на ниво директория, т.е. може да промени част от глобалната конфигурация на сървъра, поставена от php.ini файла (повече информация за php.ini файла може да прочетете в тази статия - линк), за директорията, в която е поставен и нейните папки. Главната му цел е да определи кой има достъп до съдържанието на определена папка през Интернет. Използва се при Apache web базирани сървъри. Най-честата му употреба е за:

  • Ауторизация и идентификация
  • Пренасочване на URLs
  • Блокиране/позволяване на достъп на потребители по IP
  • Защита на папки с парола
  • Забрана за листване на определени директории
  • Hotlink защита за файлове
  • Настройка на страницата, която да се отваря по подразбиране
  • Настройка на часовата зона на сървъра
  • Създаване и задаване на собствени страници за грешки
  • MIME types, Cache control и други.

За разлика от php.ini файла, при промяна на .htaccess файла веднага се отразяват промените, защото на всяка заявка този файл се чете и не се налага рестартиране на машината/приложението. Но това води до загуба на производителност, т.к. на всяка заявка има допълнителни достъпи до директориите сочени с него, които проверяват дали в останалите папки има други такива файлове.

.htaccess файла може да бъде създаден лесно чрез обикновен текстови редактор като Notepad или чрез файловия мениджър в cPanel. Името на файла трябва да е само .htaccess без допънителни имена „.“ или да се добавя друго разширение на файла. Няма да работи ако сложим ime.htaccess или ако htaccess.txt. Ако се затруднявате при създаването му можете да изтеглите прикачения празен .htaccess файл, който след това да качите и да задавате директиви в него.

 

За допълнителни въпроси може да пишете на support@icn.bg или да позвъните на 0700 300 70; 02 491 88 77.Прикачени 
 
 .htaccess (0.00 KB)

Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.