Помощни статии: cMailPro
Споделяне на Директория в cMail Pro
Коментирано от Включен 20 November 2014 18:47

В тази статия ще Ви покажем как да споделите директория в cMail Pro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител ivan@moiafirma.bg да сподели директория Projects с потребител dimitar@moiafirma.bg.

I. Споделяне на директория от потребител ivan@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMailpro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:
http://pronto.cmailpro.net/
cMail Pro Login

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:
cMail Pro Username and Password

3. От менюто в ляво изберете Files /Файлове/:
cMail Pro Files

4. Посочете директорията, която искате да споделите:
cMail Pro Select Files

5. От менюто отгоре изберете бутона Edit /Редактирай/:
cMail Pro Edit Files

6. В полето Access Control List добавете имейл адреса на потребителя, на когото искате да споделите тази директория:
cMail Pro Files Access Control List

6a. В случай, че искате да премахнете потребител, на когото сте делегирали права, натиснете бутона Remove след имейла адреса на потребителя:
cMail Pro Files Remove User

7. В полето отдясно изберете правата, които искате да делегирате на посочения потребител:
а/ Read - права само за четене в директорията
б/ Write - права за четене и за писане в директорията
в/ Admin - всички права - чете, писане, променяне и изтриване на директорията
г/ Custom - индивидуални права
cMail Pro User Permissions

8. След като сте оказали потребителите и съответните им права, натиснете бутона Save /Запазване/, за да запазите настройките.
cMail Pro Files Save

II. Приемане на споделената директория от потребител dimitar@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMail Pro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:
http://pronto.cmailpro.net/
cMail Pro Login

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:
cMail Pro Username andd Password

3. Ще получите известие за това, че са Ви предоставени права върху споделената директория. Трябва да се съгласите, като натиснете бутона Subscribe /Подписвам се/:
cMail Pro Shared Folders

4. Ще се появи съобщение, което показва, че сте добавен към споделената директория, а също и кой е потребителят, който Ви е предоставил достъп до нея:
cMail Pro Folder Subscribed

5. След като вече сте получили достъп до споделената директория, може да изтриете имейла, озаглавен "ivan@moiafirma.bg has granted you access to their file(s)", получен от потребителя, който Ви е предоставил права над тази директория.
cMail Pro Delete Folder Email