Помощни статии: cMailPro
Споделяне на Контакти в cMail Pro
Коментирано от Включен 20 November 2014 18:35

В тази статия ще Ви покажем как да споделите контакти в cMail Pro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител ivan@moiafirma.bg да сподели контакти Friends с потребител dimitar@moiafirma.bg.

I. Споделяне на контакти от потребител ivan@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMail Pro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:
http://pronto.cmailpro.net/
cMail Pro Login

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:
cMail Pro Username and Password

3. От менюто в ляво изберете Contacts /Контакти/:
cMail Pro Contacts

4. Посочете контактите, който искате да споделите:
cMail Pro Share Contacts

5. От менюто отгоре изберете бутона Edit /Редактирай/:
cMail Pro Edit Contacts

6. В полето Access Control List добавете имейл адреса на потребителя, на когото искате да споделите тези контакти:
cMail Pro Access Control List

6a. В случай, че искате да премахнете потребител, на когото сте делегирали права, натиснете бутона Remove /Изтриване/ след имейла адреса:
cMail Pro Contacts Remove User

7. В полето отдясно изберете правата, които искате да делегирате на посочения потребител:
а/ Read - права само за четене в контактите
б/ Write - права за четене и за писане в контактите
в/ Admin - всички права - чете, писане, променяне и изтриване на контактите
г/ Custom - индивидуални права
cMail Pro User Permissions

8. След като сте оказали потребителите и съответните им права, натиснете бутона Save /Запазване/, за да запазите настройките:
cMail Pro Contacts Save

II. Приемане на споделените контакти от потребител dimitar@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMail Pro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:
http://pronto.cmailpro.net/
cMail Pro Login

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:
cMail Pro Username and Password

3. Ще получите известие за това, че са Ви предоставени права върху споделените контакти. Трябва да се съгласите, като натиснете бутона Subscribe /Подписвам се/:
cMail Pro Subscribe Contacts

4. Ще се появи информационен прозорец, който оказва какви контакти са споделени с Вас и кой е потребителят, който Ви ги е предоставил:
cMail Pro Shared Contacts

5. Натиснете бутона Save /Запази/, за да запазите настройките:
cMail Pro Contacts Save

6. От главното меню в ляво, натиснете бутона Contacts /Контакти/, след което ще видите новите контакти, за които сте получили права. Те са озаглавени с името на потребителя, който Ви е предоставил правата над тях:
cMail Pro Shared Contacts

7. За да прегледате споделените Ви контакти, натиснете върху тях:
cMail Pro View Shared Contacts

8. След като вече сте получили достъп до новите контакти, може да изтриете имейла, озаглавен "Access Control List", получен от потребителя, който Ви е предоставил права над тези контакти.
cMail Pro Remove Contacts Access Control List

9. В случай, че използвате Microsoft Active Sync протокола през Вашето мобилно устройство, е нужно да извършите следните стъпки:
а/ посочете споделените с Вас контакти и натиснете бутона Edit /Редактиране/:
cMail Pro Edit Contact

б/ включете опцията Alias /Псевдоним/ и напишете желано от Вас име за споделените контакти:
cMail Pro Alias On

в/ натиснете бутона Save /Запазване/:
cMail Pro Alias Save

г/ вече трябва да виждате споделените с Вас контакти с името, което сте въвели за Alias /псевдоним/:
cMail Pro Contact Alias Ready