Помощни статии: cMailPro
Споделяне на Календар в cMail Pro
Коментирано от Включен 20 November 2014 18:25

В тази статия ще Ви покажем как да споделите календар в cMail Pro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител ivan@moiafirma.bg да сподели календара Sales с потребител dimitar@moiafirma.bg.

I. Споделяне на ресурс от потребител ivan@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMail Pro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:
http://pronto.cmailpro.net/
cMail Pro Login

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:
cMail Pro Username and Password

3. От менюто в ляво изберете Calendar /Календар/:
cMail Pro Calendar

4. Посочете календара, който искате да споделите:
cMail Pro Calendar

5. От менюто отгоре изберете бутона Edit /Редактирай/:
cMail Pro Edit Calendar

6. В полето Access Control List добавете имейл адреса на потребителя, на когото искате да споделите този календар:
cMail Pro Access Control List

6a. В случай, че искате да премахнете потребител, на когото сте делегирали права, натиснете бутона Remove /Изтриване/ след имейла адреса:
cMail Pro Calendar Remove User

7. В полето отдясно изберете правата, които искате да делегирате на посочения потребител:
а/ Read - права само за четене в календара
б/ Write - права за четене и за писане в календара
в/ Admin - всички права - чете, писане, променяне и изтриване на календара
г/ Custom - индивидуални права
cMail Pro Calendar User Permissions

8. Ако искате календарът да бъде публично достъпен през уеб браузер, включете опцията "Public Access through Web", която ще генерира линк за достъп:
cMail Pro Public Calendar

9. След като сте оказали потребителите и съответните им права, натиснете бутона Save /Запазване/, за да запазите настройките:
cMail Pro Calendar Save

II. Приемане на споделения календар от потребител dimitar@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMail Pro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:
http://pronto.cmailpro.net/
cMail Pro Login

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:
cMail Pro Username and Password

cMail Pro Username and Password3. Ще получите известие за това, че са Ви предоставени права върху споделения календар. Трябва да се съгласите, като натиснете бутона Subscribe /Подписвам се/:
cMail Pro Calendar Subscribe

4. Ще се появи информационен прозорец, който оказва какви ресурси са споделени с Вас и кой е потребителят, който Ви ги е предоставил:
cMail Pro Calendar Subscription

5. Натиснете бутона Save /Запази/, за да запазите настройките:
cMail Pro Calendar Save

6. От главното меню в ляво, натиснете бутона Calendar /Календар/, след което ще видите новия календар, за който сте получили права. Той е озаглавен с името на потребителя, който Ви е предоставил правата над него:
cMail Pro Shared Calendar

7. За да прегледате споделения Ви календар, натиснете върху него:
cMail Pro View Shared Calendar

8. След като вече сте получили достъп до новия календар, може да изтриете имейла, озаглавен "Access Control List", получен от потребителя, който Ви е предоставил права над календара.
cMail Pro Delete Access Control List Calendar

9. В случай, че използвате Microsoft Active Sync протокола през Вашето мобилно устройство, е нужно да извършите следните стъпки:
а/ посочете споделения с Вас календар и натиснете бутона Edit /Редактиране/:
cMail Pro Edit Calendar

б/ включете опцията Alias /Псевдоним/ и напишете желано от Вас име за споделения календар:
cMail Pro Calendar Alias

в/ натиснете бутона Save /Запазване/:
cMail Pro Calendar Alias Save

г/ Вече трябва да виждате споделения с Вас календар с името, което сте въвели за Alias /псевдоним/:
cMail Pro Alias Ready