Помощни статии: cMailPro
Споделяне на Пощенска Кутия в cMail Pro
Коментирано от Включен 20 November 2014 18:04

В тази статия ще Ви покажем как да споделите пощенска кутия в cMail Pro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител ivan@moiafirma.bg да сподели пощенска кутия Sent с потребител dimitar@moiafirma.bg.

I. Споделяне на пощенска кутия от потребител ivan@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMail Pro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:
http://pronto.cmailpro.net/
Login

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:
Username and Password

3. От менюто в ляво изберете Mail /Поща/:
MailBox

4. Посочете пощенската кутия, която искате да споделите:
Choose MailBox

5. От менюто отгоре изберете бутона Edit /Редактирай/:
Edit MailBox

6. В полето Access Control List добавете имейл адреса на потребителя, на когото искате да споделите тaзи пощенска кутия:
Access Control List MailBox

6a. В случай, че искате да премахнете потребител, на когото сте делегирали права, натиснете бутона Remove /Изтриване/ след имейла адреса:
Remove User MailBox

7. В полето отдясно изберете правата, които искате да делегирате на посочения потребител:
а/ Read - права само за четене в пощенската кутия
б/ Write - права за четене и за писане в пощенската кутия
в/ Admin - всички права - чете, писане, променяне и изтриване на пощенската кутия
г/ Custom - индивидуални права
MailBox Permissions

8. След като сте оказали потребителите и съответните им права, натиснете бутона Save /Запазване/, за да запазите настройките:
Save MailBox

II. Приемане на споделената пощенска кутия от потребител dimitar@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMail Pro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер:
http://pronto.cmailpro.net/
cMail Pro Login

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:
cMail Pro Username and Password

3. Ще получите известие за това, че са Ви предоставени права върху споделения ресурс. Трябва да се съгласите, като натиснете бутона Subscribe /Подписвам се/:
cMail Pro Subscribe

4. Ще се появи информационен прозорец, който оказва какви ресурси са споделени с Вас и кой е потребителят, който Ви ги е предоставил:
cMail Pro Folder Subscription

5. Натиснете бутона Save /Запазване/, за да запазите настройките:
cMail Pro Save

6. От главното меню в ляво, натиснете бутона Mail /Поща/, след което ще видите новата пощенска кутия, за която сте получили права. Тя е озаглавена с името на потребителя, който Ви е предоставил правата над нея:
cMail Pro Shared Folder

7. За да прегледате споделената Ви пощенска кутия, натиснете върху нея:
cMail Pro Expand Shared Folders

8. След като вече сте получили достъп до новата пощенска кутия, може да изтриете имейла, озаглавен "Access Control List", получен от потребителя, който Ви е предоставил права над пощенската кутия.
cMail Pro Delete Access Control List Mail

9. В случай, че използвате Microsoft Active Sync протокола през Вашето мобилно устройство, е нужно да извършите следните стъпки:
а/ посочете споделената с Вас пощенска кутия и натиснете бутона Edit /Редактиране/:
cMail Pro Edit Mailbox

б/ включете опцията Alias /Псевдоним/ и напишете желано от Вас име за споделената пощенска кутия:
cMail Pro Mailbox Alias On

в/ натиснете бутона Save /Запазване/:
cMail Pro Mailbox Alias Save

г/ вече трябва да виждате споделената с Вас пощенска кутия с името, което сте въвели за Alias /псевдоним/:
cMail Pro Mailbox Ready Alias