Помощни статии
Въпроси и отговори за .BG домейните
Коментирано от Включен 07 November 2014 16:02

1. TLD или домейн-от-първо-ниво, що е то?
TLD (top-level-domain) или още домейн от първо ниво е онази част от името на вашия сайт, което се намира най-вдясно след точката. Например "icn.bg" е домейн, a ".bg" от него е домейн от първо ниво.

 

2. Кой е РЕГИСТЪР(registry) на домейн от първо ниво?
Регистър на даден домейн от първо ниво е организацията, на която са делегирани правата за неговото регистриране и управление от международната органиазция, контролираща имената и адресите в Интернет - ICANN. Такъв регистър е Регистър.Бг

 

3. Какво е регистрар на домейни?

Регистрар на домейни са организации, които са акредитирани и имат правото да регистрират домейн имена от различни области.

 

4. Кой е РИСЕЛЪР (reseller) на домейн от първо ниво?
Риселър е компания, която има официален договор с регистратор на даден домейн от първо ниво и която ги препродава. ICN.Bg е риселър на Регистър.Бг.

 

5. Кой е регистрант (registrant) на домейн от първо ниво?
Регистрант на домейн име е лицето или организацията, което е регистрирало и притежава конкретно име на домейн. Когато закупувате домейн име, вие сте негов Регистрант.

 

6. Как се регистрира домейн име от областта .bg?

За да регистрирате домейн име с разширение .bg е необходимо да направите заявка от сайта на ICN.Bg за избраното от вас име. Особеност при регистрацията на този вид домейн имена е изискването да предоставите пълномощно. С него вие упълномощавате ICN.Bg да регистрира за вас домейна и в последствие да го управлява от ваше име. Пълномощното може да свалите тук. За да носи своята юридическа стойност и да бъде валидно пълномощното, то трябва да бъде подписано по един от следните начини:

-          в офиса на ICN.Bg в гр. София;

-          с електронен подпис;

-          подписано и нотариално заверено, след което изпратено с куриер на адрес:

Гр.София, п.к 1700

Адрес: бул. Симеоновско шосе 33, ет. 1, офис 1

Получател: Юлиян Ивов Бориславов

Важно е да отбележим, че съществува два вида регистрация на .bg домейн – с онование и без основание.

 

7. Какво означава „Регистрация на домейн име с основание“?

Регистрацията на домейн с основание или т.н. защитен домейн е домейн в областта .bg, за който при регистрацията са предоставени от Регистранта документи, удостоверяващи основанието за ползване. Основание може да бъде съответно името на Регистранта, име на юридическо лице, име на регистриранта или заявена марка, име на географско означение, име на категоризиран туристически обект, име на медиен проект, програма или лиценз и др.

 

8. Какво означава „Регистрация на домейн име без основание“?

В случай, че Регистрантът не притежава документ, представляващ основание за ползване на съответното домейн име, то регистрацията на домейна може да протече без тяхното предоставяне. За целта домейн името ще бъде регистрирано без основание за ползване и ще бъде с незащитен статус. Ако домейнът е регистриран без основание, но е поддържан непрекъснато повече от 5 /пет/ години, без да бъде оспорен от трети страни, той се превръща в защитен домейн.

 

9. Какви документи са необходими, за да регистрирате .bg домейн?

В качеството на официални риселъри на Регистър.Бг, ние от ICN.BG можем да регистрираме избраното от вас домейн име чрез еднократно предоставяне на пълномощно. Чрез представения документ, Регистрантът официално ни упълномощава пред Регистър.БГ да закупим и управляваме домейн името за него в системата на Регистър.Бг.

Пълномощното можете да свалите от тук.

Необходимо е то да бъде представено пред Регистър.Бг в неговия оригинален вариант. В тази връзка документът трябва да бъде подписан от името на физическото лице или Управителя на юридическото лице на чието име ще бъде регистрирано домейн името.

-          в офиса на ICN.Bg – гр. София, бул. Симеоновско шосе, 33, ет.1, оф. 1

-          с електронен подпис;

-          изпращане чрез куриер.

Гр.София, п.к 1700

Адрес: бул. Симеоновско шосе 33, ет. 1, офис 1

Получател: Юлиян Ивов Бориславов

 

10. Как се прехвърля регистрацията на домейн име (прехвърляне на собственост на домейн име), поддържано от ICN.Bg?

При прехвърляне на собственост на домейн име, което вече се управлява от ICN.Bg, се налага такса от 14.40 лв. с ДДС. Важна информация е, че в този случай не се променя периода на неговата активност. Тоест, дори и да прехвърлите собствеността няколко месеца преди изтичане на домейн името, вие няма да загубите остатъчния период. За да се прехвърли собствеността на .bg домейн име, настоящият регистрант на домейна попълва декларация, в която изявява желанието си да прехвърли собствеността на дадено домейн име и посочва лицето към което то се прехвърля. Декларацията можете да свалите от тук. Документа се подписва от страна на настоящия регистрант, като в нея се попълват данни, както на настоящия собственик на домейн името, така и на бъдещия такъв. За да носи своята юридическа стойност и да бъде валидна декларацията, тя трябва да бъде попълнена по един от следните начини:

-          в офиса на ICN.Bg;

-          подписано с електронен подпис във формат .p7m;

-          нотариално заверено и изпратено чрез куриер.

 

11. Как се прехвърля регистрацията на домейн име, което към момента не се управлява от ICN.Bg?

При извършване прехърляне на регистрацията на домейн име, което към момента не се управлява от ICN.Bg, се осъществява първо трансфер на домейн името, а след това се преминава към процедура по промяна на собствеността на домейна. В този случай е важно да се отбележи, че при трансфериране на домейн, името се губи от периода на неговата активност. Прехвърлянето се извършва чрез:

-          Подаване на декларация за промяна на собственост - подава се декларация от страна на настоящия собственик на домейн името, с която се потвърждава желанието да се извърши прехърлянето на домейн името. С декларацията може да се запознаете и свалите от тук.

-          Подаване на пълномощно от страна на настоящия собственик - при промяна на собственост на домейн име, което не се управлява от ICN.Bg, се извършва трансфер на домейн името към ICN.Bg, при който се губи период на активност. Заплаща се такса за трансфер на домейн името на стойност 57.90 лв (с вкл. ДДС), която включва и подновяване на домейн името за една година. Заплаща се и стандартната такса и за промяна на собственост на домейн име – 14.40 лв. (с вкл. ДДС).

-          Подаване на пълномощно от страна на новия собственик на домейн името - с този документ новият сосбтвеник упълномощава ICN.Bg след като бъде прехърлена собствеността на домейн името, да продължим да го поддържаме и управляваме от негово име. Пълномощното можете да свалите от тук, а начините на подписване съвпадат с гореописаните.

 

12. Как се прави трансфер на домейн име от областта .bg?

Процедурата по трансфер се инициира от бъдещия регистрар на домейна на цена от 57.90 лв. с ДДС. В посочената цена е включено и едногодишното подновяване на домейн името, от датата на успешния трансфер. Спрямо правилата на Регистър.Бг при трансфер на .bg домейн име, неговия период на активност се губи. Това означава, че ако вашето домейн име е валидно до 31.12. на съответната година, а вие решите да го трансферирате на 31.10, оставащите два месеца на активност на услугата ще бъдат загубени. По тази причина, препоръчваме да трансферирате вашия .bg домейн в последния месец от неговата активност. След трансфер на домейн името ви, неговата активност ще се поднови за период от 12 месеца , считано от датата на приключване на процес на трансфер.

Процедурата по трансфер изисква предоставяне на пълномощно от страна на клиента, който е официален собственик на домейна в системата на Регистър.Бг. Пълномощното упълномощава ICN.Bg пред Регистър.Бг да трансферира и управлява домейн името от името на клиента. То може да бъде свалено от тук.

 

13. Има ли някакви специални изисквания, които да спазя при избора на домейн името?

По време на регистрацията интернет името, чрез което се формира домейнът, трябва да е едновременно валидно и подходящо. Валидността на домейн името се отнася до включените в него символи, дължината му и това дали то е свободно.

Едно домейн име спрямо условията на Регистър.Бг е подходящо, когато то не е нецензурно, не включва обидни словосъчетания, противоречащи на обществения интерес. Неподходящи са и тези, които биха могли да доведат до объркване.

 

14. Какво е резервирано Интернет име?

Имената на общините, областите и държавите са резервирани за регистриране на домейни. Повече за резервираните домейн имена можете да прочетете тук.

 

15. Възможно ли е някой да предяви претенции към домейн име, което вече е регистрирано?

Да, възможно е. Процедурата се нарича Арбитриране. При нея Регистър.Бг сформира Арбитражна комисия, която разглежда всеки случай индивидуално. Всички спорове се разрешават само и единствено от Регистър.Бг. ICN.Bg не може да влияе на вземането на крайното решение.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.