Помощни статии
Отговаря ли Регистрантът на общите предварителни условия за регистрация?
Коментирано от Lyubomir Kotzov Включен 03 November 2014 17:37

На първият етап от регистрацията на домейн име в областта на .bg . е необходимо Регистрантът да провери дали отговаря на Общите предварителни условия, установени от Регистър.БГ съгласно които той трябва да бъде:

- Лице, притежаващо съдебна или търговска регистрация в България или в страна, член на ЕС или акт за учредяване от български държавен орган; субект, създаден по силата на споразумение между България и други държави; фирми и организации, регистрирани в чужбина, които имат в Република България регистриран филиал или търговско представителство.

- Дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България или граждани на страна, член на ЕС.

- Лица, регистрирани в чужбина, упълномощили трето лице да регистрира домейн име.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.