Помощни статии: .BG Домейн имена
Кои са най-често използваните термини при регистриране на домейните?
Коментирано от Lyubomir Kotzov Включен 03 November 2014 17:21

1.1 Какво е Регистър?

Организация, на която е делегирано правото да регистрира, управлява и поддържа домейн имена в дадена Интернет област или подобласт. В България официален Регистър на домейн имената от първо ниво с национален код .bg са Регистър.БГ ООД. ICANN и EURid са също регистъри.

1.2 Какво е Регистрант?

Физическо лице, фирма или организация, които са притежатели на регистрация за домейн име или което желае да осъществи такава. Регистрантът може да прехвърли или премахне регистрираното домейн име по всяко желано от него време.

1.3 Какво е Регистратор/Регистрар?

Физическо или юридическо лице което, чрез договор с Регистъра е ауторизирано да предоставя услуги за регистрация на домейн имена на Регистрантите. ICN.Bg е акредитиран регистрар и има правото да регистрира домейн имена от различни области.

 


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.