Помощни статии: .BG Домейн имена
Какви документи са необходими за регистрацията на домейн име в областта .bg?
Коментирано от Lyubomir Kotzov Включен 03 November 2014 16:56

В качеството ни на официални рисейлъри на Регистър.Бг, ние от ICN.BG можем да регистрираме избраното от вас домейн име чрез еднократно предоставяне на пълномощно. Чрез представения документ, Регистрантът официално ни упълномощава пред Регистър.БГ да закупим и управляваме домейн името за него в системата на официалния Регистрар.

Със спецификата на изисканият документ, можете да се запознаете по подробно тук.

Необходимо е пълномощното да бъде представено пред Регистър.Бг в неговия оригинален вариант. В тази връзка документът трябва да бъде подписан от името физическото лице или Управителя на юридическото лице на чието име ще бъде регистрирано домейн името. Предоставянето на пълномощното може да се извърши по някои от описаните начина:

- На място с лична карта, необходима за верификация на Регистранта в офиса на ICN.BG в гр. София. При регистрация на домейн на името на юридическо лице необходимо Управителят или упълномощено от него лице да носи печат на фирмата или организацията.

- С електронен подпис (документът трябва да бъде подписан с електонен подпис на фирмата или личен подпис на Управителя като: attached signature с разширение p7m.). Документът трябва да бъде запазен като архивиран .rar файл и изпратен до следния e-mail контакт: office@icn.bg

- Пълномощното може да бъде изпратено до офиса на ICN.Bg в гр. София, през куриерска фирма или с услугите Български помощи. Документът трябва да бъде нотариално заверен от действащ нотариус и изпратен на следния адрес:

Град: София, пощенски код: 1752

Адрес: бул. Симеоновско шосе 33, етаж 1, офис 1

Получател:Юлиян Ивов Бориславов

Предоставянето на документ като сканирано или снимано копие на оригинала, отнема неговата юридическа стойност. В тази връзка такъв вид копиран документ, не се приема, като основание за регистрация на съответното домейн име от официалния Регистрар.