Помощни статии: RS (Reseller) Хостинг
Създаване на хостинг акаунт (RS хостинг)
Коментирано от Julian Borislavov Включен 26 July 2014 18:22

След, като вече сте направили първоначалната конфигурация на вашия RS хостинг  (първи стъпки и настройки ), може да пристъпите към създаването на потребителски (cPanel) акаунти за вашите клиентите. 

RS платформата на ICN.Bg позволява работа както с уеб базирания интерфейс WHM, така и посредством API което може да автоматизира много от процесите по създаване и управление на крайно клиентски  акаунти. 

Голяма част от партньорите предпочитат да работят с лесния и интуитивен уеб базиран интерфейс WHM, защото спестява времето за внедряване и ви позволява да стартирате почти мигновено. 

Менюто, което Ви позволява да  създавате нови хостинг аканти може да намерите в:

След влизането Ви в менюто "Create a New Account", ще видите множество полета, които са Ви нужни за да създадете желания от вас хостинг акаунт. 

 

Първото задължително полет е Domain (Домейн име). Въведете домейна само с неговото host име (пример: mybusiness.bg ) без никаква друга информация  пред името или след него ( http://, https://, www.). Може да изполваме и поддомейн, който да въведете по същия начин (пример: sub.mybusiness.bg). 

Второто поле за въвеждане на потребителско име. Системата самата ще го попълни, като ще възприеме първите 7 цифри от избраното от вас домейн име. Разбира се Вие имате пълната свобода да го промените, като спазвате следните изисквания - името не може да превишава 7 символа; позволени са само малки букви и цифри; потребителското име не може да започва с цифра; не са позволени никакви символи, тирета и т.н;

Третото и четвъртото поле Ви дава възможността да изберете парола за дадения акаунт. WHM ще ви подаде информация а сложността на паролата Ви, което се изисква да съдържа малки, големи букви, цифри и символи и да е поне от 8 знака. Също така може да генерирате сложна парола посредством автоматичния генератор на пароли.

В последното поле от тази секция е необходимо да въведете e-mail адреса на потребителя за да може да получава известия от системата (превишено дисково пространство, трафик и т.н)

Следващата секция , която има нужда от ваша намеса е Package. От нея ще може да изберете някой от вече създадените от вас пакети.

След избора на пакет може да маркирате някоя от разширените опции отдолу или директно да създадете пакета. 


След като системата Ви индикира, че всичко е коректно създадено вече може да достъпите всички ресурси към дадения хостинг акаунт:

1. cPanel контролен панел. Достъпва се на порт 2082 или 2083(за SSL връзка)

- Пример:

Ако домейн името все още не е  насочено към сървъра по NS (Name servers) и А запис

Стандартен достъп

SSL криптирана връзка

http://servername.icnhost.net:2082 или http://myresellerdomain.com:2082

 https://servername.icnhost.net:2083

* myresellerdomain.com  =  домейн/под домейн, с който е активирана услугата Ви

* servername.icnhost.net = хост името на сървъра на който е активиран акаунта

Ако домейн името е вече насочено към сървъра по NS (Name servers) и А запис

Стандартен достъп

http://cpanel. mybusiness.bg  или http://mybusiness.bg:2082

SSL криптирана връзка http://mybusiness.bg:2083 (ще бъдете автоматично прехвърлени към адрес за криптирана връзка с SSL от валиден издател)

* mybusiness.bg = домейн името с което е активиран хостинг акаунта.

2. FTP достъп.
Най-лесния и бърз начин вашите клиенти да качат файловете си е FTP. След създаването на хостинг акаунта система автоматично създава главен FTP потребител, чиито данни за достъп съвпадат с тези за достъп до контролния панел cPanel, т. е те са тези които се задали при създаването на самия хостинг акаунт.
Сървъра за достъп е домейна избран от потребителя (ако е насочен към сървър по Name serevrs) или хост името/IP адреса на самия сървър (ако домейна все още не  насочен).
Пример:

FTP адрес 11.22.33.55 или servername.icnhost.net или mybusiness.bg
Потребителско име създадено при активация ба хостинг акаунта
Парола създадена при активация ба хостинг акаунта
Порт 21 (стандартен)

Забележка:

* След създаване на хостинг акаунт cPanel/WHM система създава всичко необходими DNS (А,MX,CNAME) зони.

* Необходимо е да насочите домейна към посочените Name Servers (визулизират се след активация на акаунта ), за да може домейна да започне да сочи към самия сървър

* Преди да насочите домейна към посочените Name servers, моля уверете се че сте качили коректно неготовото съдържание на сървъра. Прикачени 
 
 createanewaccount.png (104.47 KB)
 screen shot 2014-08-21 at 4.22.30 pm.png (41.02 KB)
 screen-shot-2014-08-19-at-4.52.11-pm.png (47.88 KB)