Помощни статии: Контролен Панел - cPanel
Cron job - какво е и как се използва
Коментирано от Включен 28 December 2012 13:39

Cron е автоматична "машина", която изпълнява определена задача, в определено време, което ние предварително сме задали. Това ни дава удобството да изпълняваме определени задачи (команди, скриптове) през точно определен интервал, или в точно определен момент, например веднъж дневно, седмично, месечно или пък на всеки час. С помощта на cron можем да стартираме различни скриптове - php, bash, perl и т.н.

За да настроите cron е необходимо да влезете в cPanel. От там отивате в категория "Advanced", където ще намерите меню "Cron Jobs".

Сега ще ви покажем как може да стартирате определена задача чрез "Cron".

Примерна задача:

Искате веднъж дневно в 12 часа и 3 минути вечерта (00:03 часа) да стартирате php скрипт, който да извлича от базата данни информация за всички новорегистрирали се потребители в сайтът ви.

Изпълнение:

Първо трябва да напишете скрипт удовлетворяващ вашите желания и да го качите в желана от вас директория на сървъра. В нашия случай скриптът се казва statistics.php и е поместен в главната директория на хостингът public_html.

Както казахме, искаме скриптът да се изпълнява в 00:03 часа всеки ден. За тази цел залагате в полето "Minute" стойност "3", а в полето "Hour" - стойност "0". В останалите полета въвеждате "*" (това може да се избере и от падащото меню в страни от кутийките за писане). В полето "Command" въвеждате командата която искате да се изпълни. В нашият случай искаме да стартираме php скрипт, който се намира в основната директория на хостингът.

Command: php5x /home/icn/public_html/statistic.php

където icn е вашето cPanel потребителско име. "php5x" указва версията на PHP, с която трябва да се изпълни скриптът; в случая "x" замества второто число от версията -- например, "5.3", "5.4" и т.н.; по този начин за седма версия изразът е "php7". 

След като сте въвели необходимата информация натискате бутона "Add New Cron Job" и задачата ще се появи в менюто "Current Cron Jobs", от където моте да я редактирате или изтриете.

 

Напомняме на всички потребители на услугата Споделен хостинг, че с цел запазване на нейното постоянно качество минималният период, на който могат да се изпълняват вашите cron-задачи, е 30 минути. В случай, че имате необходимост те да се извършват на по-кратък период, препоръчваме да се възползвате от предимствата, които ви дават услугите cloud и нает сървър

Ако изпитвате някакви затруднения с конфигурирането можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл-адрес support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338.