Помощни статии: Споделен Хостинг
Добавяне на CalDAV календар в Apple Calendar
Коментирано от Plamen Kalchev Включен 16 June 2014 11:40

За тази статия ще използваме примерен потребител със следната информация:

* CmailPro акаунт - ivan@moiafirma.bg (като moiafirma.bg e домейн името, тук ще стой името на Вашия сайт)

* Сървър, на който се намира хостинг услугата - sky

CalDAV е интернет стандарт, позволяващ на клиент да достъпва отделечено информация (на сървър) за плануване и изготвяне на графици (като календари) и позволява споделянето им с група от хора.

 

Стъпка 1: Отваряме Calendar приложението - от Launcher:

Стъпка 2: От лентата с менюто избираме Calendar > Preferences... :

Стъпка 3: Добавяме нов календар: