Помощни статии: Споделен Хостинг
R1Soft - Възстановяване на бекъп на файлове от cPanel
Коментирано от Plamen Kalchev Включен 11 June 2014 18:20

В тази статия ще ви запознаем със стъпките за възстановяване на бекъп на файловете към Вашия акаунт през Вашия Контролен Панел (cPanel).

* Препоръчваме Ви преди да извършвате промени по файловете и базата данни на Вашия сайт, винаги да създавате копие на текущото им състояние!

Ако желаете да възстановите MySQL база данни от Вашия акаунт, може да разгледате следната статия:

R1Soft - Възстановяване на бекъп на MySQL база данни от cPanel

Повече информация как да направите архив на текущото състояние на файловете на Вашия акаунт може да намерите в следната статия:

Създаване на архивно копие на файлове в cPanel акаунт

Възстановяване на бекъп на файлове 

Стъпка 1: Отворете контролния си панел и в секция "Files" изберете "R1Soft Restore Backups"

Стъпка 2: От лявата страна в интерфейса на R1Soft ще видите наличните ви бекъпи, а в дясно - възможностите за използването им.

От ляво на дясно:

   "Browse" - От тук можем да възстановяваме отделни файлове/папки или да ги сваляме като архиви на локалния компютър/в папката на акаунта ни.

   "Browse Databases" - От тук може да преглеждаме базите от данни.

   "Download" - От тук може да свалим архив с целия бекъп на локалния компютър (този, от който в момента сме посетили сайта).

    "Sent to Agent" - От тук може да свалим архив с целия бекъп на сървъра (където се намира сайта ни).

 

Стъпка 3: Възстановяване на отделни файлове/папки (  "Browse"):

След като изберем какво искаме да възстановим го маркираме с отметка до името, след което избираме от трите бутона в горната част - дали да го възстановим на мястото му по подразбиране ("Restore Selected"), дали да го свалим на локалния компютър ("Download Selected") или да го свалим като архив на сървъра ("Send Selected to Agent").

Стъпка 4: Избираме първия бутон - "Restore Selected", след което потвърждаваме, че искаме да възстановим бекъпа:

След потвърждаване виждаме следния прозорец с информация за прогреса и резултата от възстановяването на бекъпа:

 

Ако изберем да свалим част от бекъпа на сървъра ("Sent Selected to Agent") или част от него на локалния компютър ("Download Selected") ще видим нов прозорец, в който ако желаем може да променим настройките по подразбиране, но може и директно да продължим към желаното действие с бутона "Sent to Agent"/"Download".

 

За допълнителни въпроси можете да пишете на support@icn.bg или да позвъните на 0700 30070; 02 491 8877; +359 888 738338.