Помощни статии: cMailPro
Настройка на поща към акаунт със cMailPro услуга - iPhone/iPad
Коментирано от Plamen Kalchev Включен 02 June 2014 17:27

В това ръководство ще Ви запознаем подробно с настройките, които трябва да направите във Вашият iPhone, за да си настройте пощенския клиент за потребителски акаунт с Premium услуга.

Стъпка 1: Избираме "Exchange":

Стъпка 2: Въвеждаме адресът, паролата и описание на пощата и избираме "Next":

Стъпка 3: Добавяме информация в полетата "Server", "Domain" и "Username", и избираме "Next":

Стъпка 4: Избираме какви услуги искаме да включим (след приключване на инсталацията можем да ги променим) и избираме "Save":

Вашият телефон вече е конфигуриран. Можете да иползвате пълната функционалност на Airsync, която предоставя Push нотификации за Вашата поща, Календар синхронизиран с Вашият cMailPro акаунт, Обща Адресна Книга, както и функциите за паролно защитен телефон и изтриване на телефона отдалечено при кражба или загуба.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.