Шаблон за Cloud сървър - CentOS 6.5 с оптимизиран LAMP
Коментирано от Plamen Kalchev Включен 27 May 2014 11:11

В това ръководство ще Ви запознаем с основните стъпки при инсталация на предварително създаден темплейт с базова конфигурация на нашата Cloud инфраструктура. 

 

Стъпка 1: Предварително инсталиран софтуер

Темплейтът е базиран на CentOS 6.5 и предназначен за 64 битова архитектура. Инсталирани и стартирани по подразбиране са:

 

- Apache Web Server - HTTPD* - конфигурационният файл на уеб сървъра, който можете да откриете в следната директория - /etc/httpd/conf/httpd.conf - За добавяне на нов сайт, моля редактирайте този файл като на края на файла, в секция <VirtualHost *:80> ... </VirtualHost>, добавете информацията за сайта (напр. домейн името, локализирането на логове за грешки и логове за достъп), напр.:

<VirtualHost 1.1.1.1:80>
ServerAdmin webmaster@domain.com
DocumentRoot /home/user1/public_html
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
ErrorLog logs/domain.com-error_log
CustomLog logs/domain.com-access_log common
</VirtualHost>

Ето и пример как би изглеждала тестова страница на уеб сървъра, която ще се визуализира, когато заявите IP адреса на вашия cloud сървър под определен браузър:

 

- MySQL - конфигурационният файл на MySQL е разположен в следната директория - /etc/my.cnf - Направена е базова оптимизация на MySQL като не е зададена root парола за достъп до него. След инсталация на сървъра, моля стартирайте следната команда mysql_secure_installation

- За допълнително оптимизиране на Вашата база данни (след прибавяне на таблици), може да използвате скрипта за оценка на MySQL, който е разположен в следната директория - /home/info/mysqltuner.pl

- phpMyAdmin - уеб базиран интерфейс за администрация на MySQL. Интерфейсът е достъпен на следния адрес http://вашия.сайт/dbadmin


 

 

- VSFTP - FTP сървър, чийто конфигурационен файл е разположен в следната директория - /etc/vsftp/vsftpd.conf

 

Към YUM са добавени следните допълнителни хранилища:

- EPEL 

- Remi

 

Стъпка 2: Версии на PHP

Освен горните услуги има инсталирани и 4 версии на PHP - 5.5, 5.4, 5.3 и 5.2

За да смените версията на PHP (която по подразбиране е 5.5, работеща с mod_php) на 5.4, стартирайте добавения от нас инструмент choosephp и от менюто изберете 2. PHP 5.4/mod_fcgid.


За да разберете коя версия на PHP използвате текущо в директорията, която ви е необходима, можете да създадете phpinfo скрипт, чрез който да проверите версия. Приложете следния скрипт в новосъздаден файл с наименование phpinfo.php и го изпълнете под браузър:

<?php
// Show all information, defaults to INFO_ALL
phpinfo();
?>
 
 

След изпълнение на скрипта, ще видите визуализация от следния тип:

За да използвате друга версия, работеща с mod_fcgid изпълнете следните стъпки:

1. Активирайте версия PHP5.4/mod_fcgid през инструмента choosephp

2. Добавете следните редове във .htaccess файл в главната директорията на Вашия сайт:

 - за PHP 5.2:

AddHandler fcgid-script .php

FcgiWrapper /var/www/cgi-bin/php52 .php

- за PHP 5.3:

AddHandler fcgid-script .php

FcgiWrapper /var/www/cgi-bin/php53 .php

- за PHP 5.4:

AddHandler fcgid-script .php

FcgiWrapper /var/www/cgi-bin/php54 .php

- за PHP 5.5 (с mod_fcgid):

AddHandler fcgid-script .php

FcgiWrapper /var/www/cgi-bin/php55 .php

 

Стъпка 3: Указания за инсталиране на шаблона през icncloud.net


- Избираме от менюто в ляво Virtual Servers и добавяме нов виртуален сървър с бутона След това избираме желания шаблон (template):

 

 

- От отворилото се меню маркираме нашия избор:

 

 

- След като сме избрали шаблон продължаваме с Next:

 

 

 

- Въвеждаме label и hostname:

 

 

 

- Избираме параметри на сървъра