Помощни статии: SSL Сертификати
Валидиране на SSL сертификати - Домейн Валидация или Организация
Коментирано от Включен 07 July 2017 12:33

SSL сертификатите се използват за криптиране на връзката между вашите онлайн приложения и техните потребители, защитавайки личните им данни и поверителността на обменената информация.

 

Сертификатите на различните издатели в даден клас се различават основно по големина на паричната гаранция и допълнителни екстри, предлагани от издателя, като се разделят на DV (Domain Validation) и OV (Organization Validation).

 

DV сертификатите имат опростена процедура за издаване, като процеса може да отнеме минути, тъй като е необходимо единствено да се потвърди собствеността върху домейн името. Изпраща се ймейл на генеричен пощенски адрес, в който вие трябва да кликнете на линк и да потвърдите, че вие сте собственик на домейна.

 

При OV сертификатите процеса е по-бавен, като в него е включено потвърждение на произхода/собствеността върху фирмата/организацията. Валидацията се извършва в онлайн база данни, в която вашата фирма е регистрирана. Уверете се, че използвате точните данни за вашата фирма и трябва да сте попълнили всички полета в заявката, в противен случай ще ви бъдат изискани допълнителни документи. Издаването на OV сертификатите отнема минимум 3 работни дни.

 

DVOV
бърз процес по издаване най-малко 3 работни дни за издаване
по-евтини по-скъпи
осигуряват само защитена връзка предоставя допълнителна сигурност в посетителите