Помощни статии
Какво е Privacy protection/ Домейн защита?
Коментирано от Katerina Temelkova Включен 16 May 2016 11:41

Активирането на услугата Домейн защитата (Privacy Protection) ви позволява да скриете контактните детайли на вашето домейн име и да ги направите недостъпни за трети лица.

Какви са контактните детайли на вашето домейн име?

Информацията за вашето домейн име – вашите имена, телефонен номер, адрес и имел – е публична и свободно достъпна посредством базата данни на WHOIS. Всеки ден тази информация се чете от множество хора с различни цели – маркетингови, информационни, продажбени, спам, а понякога кражба на самоличност или опит за присвояване на вашето домейн име. За да избегнете потенциалните опасности и да защитите тази информация, вие можете лесно да активирате опцията Privacy Protection директно през вашия потребителски профил на адрес https://my.icn.bg/login.html.

Спрямо условията на Resellerclub, минималният период, за който услугата може да бъде заявена, е една година. Privacy Protection може да бъде активирана по всяко време на периода на активност на вашето домейн име, но годишната такса не се преизчислява според момента на заявяване на услугата. Тя е валидна до края на предплатения за домейн името период.

Спрямо изискванията на ICANN услугата Privacy Protection е платена, като таксата се заплаща на годишна база и е на стойност 6.60лв. с ДДС. Не зависи от специфичното домейн разширение, което използвате.

 

Домейн имената, при които не може да включите Домейн защита (Privacy Protection):

.ASIA .CA .CN .DE .EU .BG
.IN .PRO .RU .UK .CO.UK .US