Помощни статии
Какво представлява защитеният и незащитеният статус на домейн името?
Коментирано от Lyubomir Kotzov Включен 03 November 2014 17:29

Регистрацията на домейн име с национален код .bg изисква предоставянето на документ от страна на Регистранта, представляващ основание за неговото ползване. Документът удостоверява правото на Регистранта да ползва домейн името и му предоставя защитен статус.

Като основание на регистрацията на домейн име със защитен статус може да бъде представено съответно име на Регистранта, име на юридическо лице, име на регистрирана или заявена марка, име на географско означение, име на категоризиран туристически обект, име на медиен проект, програма или лиценз. Със защитен статус могат да бъдат регистрирани и домейни чието звучене и изписване съвпада по абсолютен начин с името на културно, спортно, научно или друго подобно събитие т.н.

В изведената таблица по-долу са представени конкретни примерни, кога дадено домейн име може да се ползва със защитен статус:

 

Основание за защитен статус Пример
Име на фирма „Дeлфи” ООД/ЕООД  delfi.bg
Име на физическо лице: Иван Иванов Георгиев Ivanivanovgeorgiev.bg
Търговска марка Vitalia vitalia.bg

 

*При неналичие на основание за регистрация на домейн името или липса на пълно съответствие между регистрираната фирма/ името на физическо лице и домейн името, то се регистрира с незащитен статус.

Необходимо е съответното основание да се предостави към момента на регистрация на домейн името. В случай, че основанието домейн името да се ползва със защитен статус е име на юридическо лице или организация с актуална регистрация в Търговския регистър, предоставянето на документи удостоверяващи правото Регистрантът да ползва съответното домейн име не се изискват. Процедурата по тяхното набиране се извършва от ICN.BG на база справка в онлайн системата на Търговския регистър.

Юридически лица, които нямат актуални вписани данни и регистрация в Търговския регистър трябва да предоставят необходими документи, представящи актуалното състояние на организацията.

В случай, че Регистрантът не притежава документ, представляващ основание за ползване на съответното домейн име, то регистрацията на домейнът може да протече без тяхното предоставяне. За целта домейн името ще бъде регистрирано без основание за ползване и ще бъде с незащитен статус.

Регистрацията на домейн име с незащитен статус, не означава, че при евентуални претенции над собствеността на домейн името пред Регистър.БГ , от страна на трето лице, то домейнът може да бъде отнет или изтрит от системата на официалния Регистрар. Лицето което решава да стартира арбитраж, трябва да предостави правно основание възоснова на което предявява претенции над собствеността на домейна (например регистрация на фирма или търговска марка, извършена преди регистрацията на съответното домейн име).

Правото дадено домейн името да бъде подложено на арбитраж от трето лице е в сила до 5 години след периода на неговата регистрация. Според установените правила от Регистър.Бг след изтичането на този период, независимо от статуса с който се ползва домейн името, претенции над неговата собственост не могат да бъдат предявявани от трето лице.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.